yandex

Naruszenie dóbr osobistych

Oferujemy kompleksową pomoc prawną osobom, których dobra osobiste zostały naruszone. W ramach naszych usług dochodzimy zaniechania naruszeń, publikacji stosownych oświadczeń i przeprosin, a także rekompensaty za straty moralne i majątkowe poniesione wskutek naruszenia dóbr osobistych.

Reprezentujemy naszych klientów w:

  • ramach negocjacji, mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów;
  • postępowaniach karnych, zarówno przed Policją, Prokuraturą jak i sądem;
  • postępowaniach cywilnych przed sądami powszechnymi;
  • postępowaniach przed sądami arbitrażowymi.
607 223 420