yandex
Błąd diagnostyczny przy złamaniu kości stopy
Luty 8, 2018
Wydłużenie procesu leczenia pacjenta, a błąd medyczny
Luty 15, 2018

Błędy medyczne najczęściej kojarzą się z błędem popełnionym przez lekarzy w trakcie operacji. W praktyce jednak większość negatywnych skutków zabiegów operacyjnych jest uznawanych za powikłania pooperacyjne lub śródoperacyjne, które nie są uznawane za błędy medyczne i nie skutkują odpowiedzialnością lekarza bądź szpitala.

W niniejszym artykule opiszę więc przypadek błędnie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, który został uznany za błąd medyczny.

Powódka wielokrotnie w ciągu roku chorowała na anginę co spowodowało, że została zakwalifikowana i skierowana na zabieg usunięcia migdałków podniebiennych – tonsillektomii w znieczuleniu miejscowym. Na skutek niezamierzonego błędu operatora pozostawiono u powódki nieusunięte resztki migdałowe.

Powódka opuściła szpital w stanie ogólnym dobrym, jednak już po 4 dniach powróciła do pozwanego szpitala z dolegliwościami w postaci bardzo wysokiej gorączki (39 stopni) i silnym bólem gardła. Powódce przepisano antybiotyk i wysłano ją do domu. Powódka po zabiegu operacyjnym wielokrotnie chorowała na anginę z tym, że po wykonaniu przez pozwany szpital zabiegu, dolegliwości chorobowe odczuwała intensywniej niż przed zabiegiem.

Wobec subiektywnego odczucia powódki odnośnie pogorszenia się jej stanu zdrowia po przeprowadzonym u pozwanego zabiegu powódka postanowiła zwrócić się na konsultacje medyczne do innego lekarza, który stwierdził resztki migdałowe po tonsillektomii oraz konieczność ich usunięcia poprzez dokonanie reoperacji.

Po ponownym, kompletnym usunięciu migdałów powódka przestała chorować.

Sąd w trakcie prowadzonego procesu ustalił na podstawie opinii biegłych, że wykonanie niekompletnego zabiegu tonsillektomii (usunięcia migdałków) można było zakwalifikować jako błąd medyczny. Wybrana metoda znieczulenia miejscowego nie była obarczona błędem, jednak mogła mieć wpływ na komfort pracy operatora i możliwości pełnego rozpoznania pola operacyjnego z możliwością swobodnej ekstrakcji migdałów powódki.

Niewątpliwie skutkiem błędu polegającego na pozostawieniu resztek migdałków było zaistnienie u powódki po zabiegu „czterech incydentów z wysoką temperaturą” oraz pozostawanie powódki na zwolnieniach lekarskich. Niekompletny zabieg tonsillektomii spowodował też konieczność poddania się przez powódkę kolejnemu inwazyjnemu zabiegowi, który w przeciwnych okolicznościach byłby zbędny.

W przedstawionej sprawie sąd uznał niekompletny zabieg operacyjny usunięcia migdałków za błąd medyczny i z tego tytułu zasądził powódce zadośćuczynienie w wysokości 10.000,00 zł.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

  1. Ewelina Świstek pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420