yandex

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

Dystocja barkowa – jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za błąd medyczny lekarzy podczas porodu
Kwiecień 22, 2017
Zadośćuczynienie dla dziecka z powodu błędów lekarzy pogotowia ratunkowego
Maj 9, 2017

W niniejszym artykule opiszę przypadek, w którym Sąd Okręgowy skazał lekarza za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o przestępstwo z art. 160 §2 k.k.

Pacjent był osobą w stanie nietrzeźwości, a do szpitala trafił z urazem głowy. Lekarz zajmujący się pacjentem uznał, iż nie ma potrzeby pozostawienia poszkodowanego w szpitalu, ani wykonania tomografii głowy, czyli podstawowych badań w przypadku urazu głowy. Lekarz godził się w ten sposób na skutek w postaci nie rozpoznania u pacjenta złamania kości sklepienia podstawy czaszki, krwiaka podtwardówkowego, wylewu krwawego podpajęczynówkowego, rozległego stłuczenia mózgu i pnia mózgu co odroczyło w czasie przeprowadzenie zabiegu operacyjnego

Wyrok został wydany po złożeniu apelacji przez oskarżonego oraz prokuratora i jest prawomocny.

Sąd podkreślił,  że biegli powołani w sprawie stwierdzili, iż uraz czaszkowo-mózgowy jest patologią dynamicznie się rozwijającą, mogącą w krótkim czasie spowodować wzrost ciśnienia śródczaszkowego, wymagający pilnego zabiegu operacyjnego. Biegli dodali przy tym, że stan upojenia alkoholowego zmienia reakcję chorego, co sprawia, że niektóre objawy będące wynikiem urazu mózgu jak np. mowa bełkotliwa, zaburzenia ruchowe, zmienność emocjonalna, można traktować jako wynik upojenia a w rzeczywistości są to objawy  uszkodzenia mózgu. Odnosząc się do inkryminowanego przypadku podkreślali, że każdy chory z urazem czaszkowo-mózgowym powinien być albo obserwowany albo zdiagnozowany i gdy ta ostatnia jest utrudniona, czy też nawet niemożliwa z uwagi na postawę chorego, pozostaje jego obserwacja w warunkach szpitalnych, bo z upływem czasu może nastąpić zmiana jego stanu zdrowia a także i postawy wobec proponowanych badań, które zdaniem lekarza były konieczne. To zaniechanie stworzyło realne zagrożenie przeoczenia rozwijającego się nadciśnienia śródczaszkowego, a tym samym, nie przesądzając o ostatecznym wyniku leczenia, naraziło pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Powyższy przykład przedstawia rażące niedbalstwo lekarza, którego obowiązkiem jest dbać o powierzonego mu pacjenta. W przypadku urazu głowy zaniechania lekarza są szczególnie widoczne, gdyż uraz głowy, mózgu stanowi ogromne zagrożenie dla życia. W każdej takiej sytuacji należy obserwować pacjenta, zrobić podstawowe badania takie jak tomografię. Nieprawidłowe działanie lekarza tak jak w opisywanym przypadku stanowi nie tylko podstawę skazania lekarza, ale również podstawę do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia na drodze cywilnej.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420