yandex

Odszkodowania zasądzane przez sądy za błędy medyczne przy porodzie.

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.
Wrzesień 17, 2016
Kwoty zasądzane przez sądy za zakażenie w szpitalu.
Wrzesień 18, 2016

Błędem medycznym jest działanie lub zaniechanie lekarza obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i sztuki medycznej. Jednym z częstych błędów są błędy przy porodzie polegające na kontynuowaniu porodu siłami natury mimo wskazań do przeprowadzenia cesarskiego cięcia.

Pacjent (dziecko lub jego matka) może złożyć wniosek do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych lub też wnieść pozew przeciwko lekarzowi lub szpitalowi do sądu cywilnego, żądając odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wysokość tych roszczeń zależy od konkretnego przypadku. Każda sprawa jest bowiem rozpatrywana w sposób indywidualny.

Poniżej wskażę kilka przykładowych orzeczeń sądów, w których zasądzono  zadośćuczynienie i odszkodowanie za błąd medyczny podczas porodu.

Sąd Apelacyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. akt I ACa 109/08) przyznał pacjentowi 166 000 złotych zadośćuczynienia za błąd okołoporodowy. W rozpoznawanej sprawie lekarz podjął decyzję za pacjentkę o sposobie ukończenia ciąży w przypadku, w którym istniały dwie, alternatywne możliwości jej rozwiązania. Jak ustalono w postępowaniu, do porodu zgłosiła się kobieta w 40 tygodniu ciąży z rozpoczętą akcją porodową. W badaniu USG oceniono masę płodu na około 4500 gramów. Później okazało się, że noworodek ważył 5320 g i mierzył 64 cm). Jak wskazali biegli, przy szacowaniu masy ciała płodu w USG należy uwzględnić około 20% błąd. Oznacza to, że realna waga płodu, którego masę USG ocenia na 4500 gramów, może się wahać o około 1000 gramów. Tym samym istniało prawdopodobieństwo urodzenia płodu o masie ciała od 3500 gramów do 5500 gramów. W tej sytuacji, co podkreślili biegli, lekarz postępujący z zachowaniem właściwej ostrożności powinien rozważyć zarówno cesarskie cięcie, jak i kontynuowanie porodu siłami natury. 

Sąd stwierdził, że lekarz miał wynikający z art. 31 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty obowiązek poinformowana matki powoda, która posiada pełne prawo do uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących porodu jej dziecka. Od niej należało uzyskać świadomą zgodę na poród siłami natury i czy chce ponieść ryzyko wystąpienia dystocji barkowej, czy też chce uniknąć tego ryzyka poprzez ukończenie porodu cesarskim cięciem. Z powyższego wynika, iż lekarz pozwanego szpitala nie postąpił zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej i ponosi winę za nieprawidłowy sposób urodzenia noworodka i w związku z tym doznanych przez niego uszkodzeń ciała i uszczerbku na zdrowiu.

Ponieważ powikłania okołoporodowe w postaci dystocji barkowej płodów o stosunkowo wysokiej masie urodzeniowej zdarzają się dość często sąd uznał, że wina lekarza polegała na zdecydowaniu o sposobie rozwiązania ciąży za pacjentkę.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I ACa 552/11) w sprawie, dotyczącej kontynuowania porodu siłami natury pomimo wskazań do przeprowadzenia cesarskiego cięcia zasądził na rzecz pacjentki 250.000 złotych zadośćuczynienia. W opisywanej sytuacji matkę pacjenta przyjęto do szpitala w czterdziestym pierwszym tygodniu pierwszej ciąży i dziewięć dni po upływie spodziewanego terminu porodu. W momencie przyjęcia do szpitala nie stwierdzono czynności porodowej, a stan pacjentki oceniono jako dobry. W związku z powyższym lekarz zdecydował, że należy czekać na rozwój akcji porodowej i zlecił podpięcie pacjentki pod KTG. Wyniki tych zapisów każdorazowo były prawidłowe i świadczyły o dobrym stanie płodu i czystych wodach płodowych.

Potem jednak pojawiły się w KTG objawy zagrożenia płodu, zaobserwowano zielone wody płodowe, a akcja porodowa nadal nie postępowała pomimo podania wlewów naskurczowych z oksytocyny. Po zdiagnozowaniu zielonych wód płodowych oraz cech zagrożenia płodu w KTG nie podjęto decyzji o rozwiązaniu porodu poprzez cesarskie cięcie, lecz zdecydowano o kontynuowaniu porodu siłami natury.

Sąd, po zasięgnięciu opinii biegłych, uznał, że błędem lekarzy było dalsze prowadzenie porodu siłami natury pomimo wystąpienia wskazań do cesarskiego cięcia. W efekcie tego błędu, jak podkreślił sąd, zamiast zdrowego dziecka urodziło się chore.

Zaprezentowane powyżej sumy odszkodowań i zadośćuczynień były zdaniem składu orzekającego, adekwatne do poniesionej przez pacjenta szkody. Warto pamiętać, że w sprawach związanych z błędem przy porodzie wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia może być inna, gdyż wynika to z okoliczności danej sprawy.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420