yandex
Co zrobić, aby udowodnić, że doszło do błędu medycznego
Marzec 24, 2016
Odszkodowanie za błędy medyczne z ubezpieczenia OC lekarza
Marzec 25, 2016

Za każdą szkodę z powodu błędu medycznego powinieneś otrzymać odszkodowanie poprzez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Odszkodowanie na rzecz osoby poszkodowanej błędem medycznym obejmuje zgodnie z art. 361§2 k.c oraz art. 444 k.c :

 • wszelkie celowe i konieczne koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

 • rentę, jeśli poszkodowany utracił w sposób całkowity albo częściowy zdolność do pracy zarobkowej.

Na skutek popełnienia przez lekarzy błędu medycznego dochodzi do pogorszenia albo całkowitej utraty zdrowia.  Konieczne staje się wtedy podejmowanie leczenia, które zminimalizuje skutki popełnionego błędu medycznego. Jeżeli jesteś poszkodowanym na skutek błędu lekarzy czy też błędu szpitala masz prawo uzyskać zwrot kosztów leczenia.

Poniżej wskażę Ci przykładowo jakie koszty, które poniosłeś z powodu popełnienia błędu medycznego mogą Ci zostać zwrócone. Są to koszty:

 • leczenia,

 • pobytu w szpitalu,

 • rehabilitacji,

 • konsultacji u wybitnych specjalistów,

 • koszty zakupu leków, protez,

 • zakupu okularów,

 • zakupu wózka inwalidzkiego, czy też samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Masz również prawo do uzyskania zwrotu kosztów:

 • poniesionych w związku z przewozem chorego do szpitala,

 • związanych z przejazdami bliskich celem odwiedzin chorego w szpitalu,

 • związanych z przygotowaniem do innego zawodu, takich jak choćby koszty zakupu podręczników, opłacenia kursu itp.

Podkreślić trzeba, że w/w koszty są tylko przykładowe. Ponoszenie innych kosztów niezbędnych do odzyskania zdrowia czy też poprawy stanu zdrowia i samopoczucia również powinno zostać uznane przez ubezpieczyciela. Wystarczy, że przedstawisz faktury i wykażesz, że musiałeś ponieść te koszty z powodu popełnionego błędu medycznego.

Zgodnie z treścią art. 444§1 k.c na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeśli poszkodowany stał się osobą niepełnosprawną także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

Jak wiadomo publiczna służba zdrowia wiąże się z tym, że musisz czekać w kolejce. Czasami jedynym rozwiązaniem jest udanie się na prywatną wizytę. Pamiętaj, że przysługuje Ci zwrot kosztów leczenia prywatnego nawet wtedy, gdy jesteś objęty tzw. publiczną opieką zdrowotną. Co istotne również okoliczność, iż poniesione koszty nie doprowadziły do poprawy zdrowia nie ma żadnego znaczenia. Nawet w takiej sytuacji powinieneś uzyskać zwrot poniesionych kosztów. Masz prawo robić wszystko, by poprawić stan zdrowia, a ubezpieczyciel szpitala czy też lekarza powinien Ci zwrócić te koszty.

Kolejnym roszczeniem, które Ci przysługuje jest żądanie renty od ubezpieczyciela na podstawie art. 444§2 k.c, zgodnie z którym ,,jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.” Aby uzyskać rentę wystarczy spełnić co najmniej jedną z następujących przesłanek:

 1. poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej,

 2. zwiększyły się potrzeby poszkodowanego,

 3. zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Każda z wyżej wymienionych przyczyn stanowi wystarczającą podstawę żądania renty. Ponadto lekarz zobowiązany jest do odszkodowania w formie renty nawet wtedy, gdy istnieją inne osoby, które dobrowolnie albo z mocy ustawy (np. krewni zobowiązani do obowiązku alimentacyjnego) dostarczają poszkodowanemu środków utrzymania.

Mówiąc o rencie z tytułu odszkodowania za wyrządzenie pacjentowi szkody przez lekarza trzeba pamiętać, że istnieją specyficzne zasady określające wysokość renty. Sąd w wyroku orzekającym rentę powinien określić rzeczywistą utratę wszystkich posiadanych przez poszkodowanego możliwości zarobkowych, a nie tylko tych, które wynikają ze stosunku pracy. Tym samym nie można uznać lekarskiego stwierdzenia procentowej utraty zdolności zarobkowania jako miernika obliczania szkody.

Rentę zazwyczaj zasądza się na czas nieoznaczony. W przypadku, gdy w chwili wydania wyroku w toczącym się tzw. procesie medycznym  trudno ustalić ostateczne skutki uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przede wszystkim z uwagi na trwający proces leczenia, sąd może przyznać rentę tymczasową.

 Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420