yandex
Zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny osoby niepełnosprawnej
Październik 5, 2018
Przykłady błędów medycznych przy operacjach plastycznych
Listopad 13, 2018

Zabiegi estetyczne czy operacje plastyczne w przeciwieństwie do zabiegów i operacji leczniczych nie służą ratowaniu zdrowia czy życia pacjenta, a zazwyczaj poprawie jego urody lub likwidacji jej mankamentów.

Ze względu na fakt, iż nie są one wykonywane w celach leczniczych podwyższone zostały kryteria, w świetle których zabiegi estetyczne czy operacje plastyczne są dopuszczalne w świetle prawa.

Przede wszystkim zabiegi estetyczne czy operacje plastyczne są niedopuszczalne, gdy ryzyko powikłań jest wyższe od przeciętnego, lub gdy istnieje ryzyko, że wskutek operacji plastycznej pacjent może ponieść co najmniej średni uszczerbek na zdrowiu. W takim wypadku bezprawności zabiegu nie wyłącza nawet prawidłowo i świadomie udzielona przez pacjenta zgoda.

Zabieg estetyczny, czy operacja plastyczna będzie również skutkować odpowiedzialnością lekarza, jeżeli została przeprowadzona bez zgody osoby uprawnionej.

Żeby zgoda pacjenta była skuteczna musi być ona wyrażona:

  • przez uprawnioną osobę – osoba pełnoletnia bez ograniczonej zdolności do czynności prawnych;
  • dobrowolnie – bez żadnego przymusu ze strony osób trzecich;
  • w sposób świadomy – ta przesłanka ma szczególne znaczenie w przypadku operacji plastycznych. Lekarz musi poinformować pacjenta o sposobie przeprowadzenia zabiegu, ryzyku jego przeprowadzenia oraz wszelkich możliwych jego powikłaniach, nawet tych najmniej prawdopodobnych.W przypadku braku jakiejkolwiek z tych informacji lub udzielenia ich przez lekarza pobieżnie czy ogólnikowo zgoda pacjenta może być uznana za nieskuteczną
 • we właściwej formie – mimo iż przepisy prawa nie określają formy wyrażenia zgody na operację plastyczną przez pacjenta powinna ona być wyrażona na piśmie. Wszystkie braki w treści zgody obciążają lekarza przeprowadzającego zabieg, dlatego też, jeżeli w treści zgody brakuje pewnych ostrzeżeń sąd przyjmie, że pacjent nie został o nich poinformowany.

Operacja plastyczna czy zabieg estetyczny będą skutkować odpowiedzialnością lekarza również wtedy, gdy zostały przeprowadzone z naruszeniem zasad wiedzy i sztuki medycznej lub naruszeniem reguł ostrożności niezbędnej przy zabiegu danego rodzaju.

Ostatnią przesłanką odpowiedzialności za wykonanie operacji plastycznej czy zabiegu estetycznego jest ich wykonanie przez osobę nie posiadającą prawa wykonywania zawodu lekarza bądź odpowiednich kompetencji do wykonania danego zabiegu.

Podkreślić należy, że do wykonywania operacji plastycznych nie wystarczy samo prawo wykonywania zawodu lekarza. Osoba podejmująca się tego typu zabiegu powinna posiadać odpowiednią specjalizację, jak również odpowiednie doświadczenie, bez którego ryzyko powikłań i wystąpienia niepożądanych skutków zabiegu u pacjenta znacząco wzrasta.

Dziedzina operacji plastycznych czy zabiegów estetycznych w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, gdyż wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa coraz więcej osób decyduje się na tego typu zabiegi, czy to w celu poprawy swojej urody, czy usunięcia jej mankamentów zarówno wrodzonych jak i nabytych w trakcie życia, np. wskutek wypadku.

Jednocześnie zabiegi tego typu przeprowadzane są głównie w prywatnych klinikach lub gabinetach lekarskich, często bez właściwego nadzoru, sprzętu, a przede wszystkim przez lekarzy bez odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia, które dawałyby gwarancję uzyskania oczekiwanego rezultatu przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka powikłań.

Z tych względów w ostatnim czasie gwałtownie rośnie liczba osób poszkodowanych wskutek błędów medycznych przy operacjach plastycznych i zabiegach estetycznych.

Należy pamiętać, że lekarz wykonujący operację plastyczną czy zabieg estetyczny w prywatnym gabinecie czy klinice ponosi taką samą odpowiedzialność za nieprawidłowości w procesie leczenia, jak lekarz wykonujący zabieg w celu ratowania zdrowia czy życia w szpitalu, co dokładnie opiszę w moich kolejnych artykułach. 

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420