yandex
Kapitalizacja renty a podatek
Kwiecień 7, 2016
Niezakończone leczenie, a zgłoszenie szkody
Kwiecień 14, 2016

 

W każdej sprawie, w której chcesz uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne konieczne jest zdobycie dokumentacji medycznej zwanej przez doktrynę ,,niemym świadkiem”.

Dotyczy to zarówno postępowania cywilnego o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia, jak również postępowania karnego, czy też dyscyplinarnego prowadzonemu przeciwko lekarzowi.

Na dokumentację medyczną składają się przykładowo: historia choroby, wyniki przeprowadzonych badań, obserwacje lekarskie, karta zaleceń lekarskich, opis operacji itp.

Wszystkie uzyskane dokumenty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika szpitala. Co istotne powinieneś wnioskować o pełną dokumentację. W praktyce trzeba napisać do szpitala pismo z prośbą, by przesłana kserokopia miała również oswiadczenie przedstawiciela szpitala, iż jest pełna, kompletna i zgodna z rzeczywistością. 

W artykule Jak uzyskać dokumentację medyczną potrzebną do dochodzenia roszczeń szczegółowo opisałam w jaki sposób pacjentowi jest udostępniana dokumentacja medyczna. W niniejszym artykule natomiast wskażę, jakie opłaty musisz ponieść, jeśli chcesz otrzymać dokumentację medyczną.

Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 24 stycznia 2012 r. za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Z opłat tych zwolnione są organy rentowe oraz wojewódzkie komisje ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Ustawa nie precyzuje wysokości opłat, pozostawiając ją do uznania podmiotom, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Oznacza to, iż nie ma minimalnych stawek za udostępnienie dokumentacji, jednakże wskazano maksymalną wysokość opłat, a zatem nie możesz zapłacić więcej niż jest to wskazane w ustawie.

Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej nie można żądać więcej niż 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – opłata nie może przekroczyć 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia o którym mowa wyżej.

Obecnie przeciętne wynagrodzenie wynosi 3942, 67 zł . Oznacza to, że za 1 stronę kopii zapłacimy maksymalnie 79 groszy , a za 1 stronę odpisu lub wyciągu 7,9 zł.

W praktyce warto odwiedzić stronę internetową podmiotu, od którego chcemy uzyskać dokumentację medyczną, gdzie czasami są umieszczane informacje o opłatach albo zadzwonić do szpitala i zapytać jakie opłaty pobiera za wydanie dokumentacji medycznej.

Podsumowując, za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy, w tym szpital może pobierać wynagrodzenie, którego maksymalne stawki są uregulowane w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Najlepszym rozwiązaniem jest wnioskowanie o udostępnienie kopii dokumentacji medycznej potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Taka dokumentacja może stanowić dowód w procesie oraz może zostać przekazana biegłemu w celu sporządzenia opinii.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420