yandex

Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

Komisje lekarskie powoływane przez zakłady ubezpieczeń
Wrzesień 12, 2016
Czy warto zgłaszać roszczenia z polisy OC, przed zakończeniem leczenia ?
Wrzesień 13, 2016

W sierpniu 2008 roku do kodeksu cywilnego został dodany art. 446 § 4 zgodnie z którego brzmieniem: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten stanowi bezpośrednią podstawę prawną do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć poszkodowanego przez osoby dla niego najbliższe.

Choć znaczenie tego przepisu wydaje się oczywiste, wiele wątpliwości budzi określenie kręgu osób najbliższych dla zmarłego, czyli osób uprawnionych do zadośćuczynienia na podstawie cytowanego powyżej przepisu.

Zgodnie z poglądami doktryny jak osoby najbliższe ponad wszelką wątpliwość należy zaliczyć małżonka oraz zstępnych, wstępnych i rodzeństwo. Skoro ustawodawca w przepisie art. 446 § 4 kodeksu cywilnego posłużył się pojęciem rodziny, to nie uczynił tego w sposób przypadkowy, oderwany od normatywnego znaczenia tego pojęcia, opartego wszak na związku małżeńskim oraz więzach pokrewieństwa i powinowactwa.

Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, z dnia 25 października 2013 r., sygn. akt I ACa 946/13 – Gdy z roszczeniem występuje osoba, która z racji prawnych więzów jest uważana za członka rodziny w znaczeniu normatywnym (małżonek, rodzic, dziecko, wnuk, dziadkowie, rodzeństwo), ich legitymacja czynna, czyli możliwość zgłoszenia roszczenia nie pozostawia żadnych wątpliwości.

W sytuacji gdy osoby najbliższej nie łączą ze zmarły więzi rodzinne to Sąd przed uznaniem roszczenia musi ustalić, czy i jakiego rodzaju relacje łączyły powoda ze zmarłym poszkodowanym. Tego rodzaju analiza będzie zatem potrzebna w przypadku, gdy z roszczeniem przysługującym wyłącznie najbliższym członkom rodziny wystąpi np. osoba pozostająca w związku partnerskim czy też dziecko przyjęte na wychowanie, niespokrewnione i niespowinowacone ze zmarłym poszkodowanym.
Podsumowując pojęcie najbliższego członka rodziny zmarłego obejmuje zarówno:

małżonka osoby zmarłej;

 • rodzica osoby zmarłej;
 • dziecko osoby zmarłej;
 • rodzeństwo osoby zmarłej;
 • wnuka osoby zmarłej;
 • dziadków osoby zmarłej;

jak również:

 • osoby pozostające w związku partnerskim ze zmarłym poszkodowanym;
 • dziecko przyjęte na wychowanie, niespokrewnione i niespowinowacone ze zmarłym poszkodowanym;
 • małżonków dzieci lub rodziców osoby zmarłej.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420