yandex
Ugoda w sprawie błędu medycznego
Październik 3, 2016
Termin przedawnienia roszczeń z tytułu błędu medycznego
Październik 5, 2016


Każda sprawa dotycząca błędu medycznego polega na wykazaniu niewłaściwego lub niezgodnego ze sztuką lekarską sposobu leczenia pacjenta oraz związku tego błędu z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego pacjenta. Ze względu na wiele możliwych sposobów leczenia, nawet w sprawach, w których zawinienie lekarza wydaje się oczywiste, niekoniecznie musi być to uznane za zdarzenie medyczne, potocznie nazywane błędem medycznym.

Każde postępowanie dowodowe w sprawie błędu medycznego, niezależnie czy prowadzone przez prokuraturę, sąd, czy Wojewódzką Komisję  ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, oprócz przesłuchania uczestników zdarzenia i jego świadków oraz dokładnego zbadania dokumentacji medycznej uwzględnia również powołanie biegłego lub biegłych ze specjalizacji związanych z danym przypadkiem.

Opinia biegłego stanowi dowód w sprawie, jest włączana do akt sprawy, a zawarte w opinii biegłego wnioski zazwyczaj stanowią podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji odnośnie uznania danego zdarzenia za błąd medyczny.

Należy podkreślić, iż opinia biegłego stanowi jeden z wielu dowodów zebranych w sprawie, a więc nie jest dowodem jedynym. Nie jest również dowodem niepodważalnym. Opinia biegłego jak sama nazwa wskazuje, przedstawia ocenę sytuacji i zebranych w sprawie dowodów, która z perspektywy konkretnego biegłego jest najbardziej prawdopodobna. Nie oznacza to w żadnym wypadku, że taka opinia zawsze jest słuszna lub nie zawiera błędów.

Jeżeli nie zgadzamy się wnioskami zawartymi w opinii biegłego lub dostrzegamy w niej braki albo konkretne błędy, możemy zlecić wykonanie opinii własnemu biegłemu. Następnie należy złożyć wniosek dowodowy o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z załączonej opinii prywatnego biegłego. Załączona prywatna opinia zostanie dołączona do materiału dowodowego na podstawie, którego będzie podejmowana ostateczna decyzja odnośnie ustalenia, czy w danej sprawie mamy do czynienia z błędem medycznym.

Opinia prywatna będzie również bardzo pomocna w przypadku, gdy prokurator nie widząc w danej sprawie zawinienia lekarza lub szpitala wyda postanowienie o umorzeniu postępowania karnego. Wtedy wnioski z tej opinii będą stanowić podstawę do zażalenia na postanowienie prokuratora i mogą przesądzić o uchyleniu postanowienia o umorzeniu postępowania przez sąd.

Sporządzenie opinii przez prywatnego biegłego warto również zlecić, gdy organ prowadzący postępowanie nie dostrzega pewnych okoliczności zdarzenia, które są istotne z perspektywy osoby poszkodowanej lub uważa je za nie istotne, albo nie mające wpływu na fakt zaistnienia zdarzenia lub jego przebieg.

Podsumowując, prywatna opinia biegłego stanowi kolejny dowód w sprawie i może mieć bardzo duży wpływ na ostateczne ustalenia postępowania, gdyż stanowi poparcie dla wniosków i twierdzeń, w specjalistycznej wiedzy kompetentnego biegłego.

W ten sposób można wykazać że przedstawione wnioski i twierdzenia nie są subiektywnymi żądaniami, a mają poparcie w obiektywnych faktach. Jest to szczególnie ważne gdy, w postępowaniu w sprawie błędów medycznych, gdzie podstawę większości wniosków stanowi specjalistyczna wiedza medyczna.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420