yandex

Przestępstwa dotyczące błędów medycznych

 Jak uzyskać dokumentację medyczną po śmierci pacjenta, gdy nie upoważnił on nikogo do jej odbioru?  
Lipiec 6, 2017
Śmierć z powodu obrzęku płuc efektem błędu medycznego
Lipiec 26, 2017

Za krzywdę poniesioną przez pacjenta w skutek błędu medycznego należy się pacjentowi zadośćuczynienie, odszkodowanie, a w niektórych przypadkach również renta. Jest to wiedza coraz bardziej powszechna i coraz więcej osób poszkodowanych w skutek błędu lekarza lub szpitala zaczyna zgłaszać swoje roszczenia.

Pieniądze są oczywiście bardzo ważne, a przede wszystkim bardzo potrzebne osobom, które w skutek błędu medycznego utraciły sprawność, możliwość wykonywania pracy, czy utraciły najbliższego członka rodziny, który jednocześnie był jej żywicielem.

Często jednak osoby poszkodowane w skutek błędu medycznego oczekują nie pieniędzy, ale sprawiedliwości. Zamiast odszkodowania oczekują, że lekarz, który dopuścił się błędu medycznego poniesie odpowiednią karę, która będzie dla niego odczuwalna i sprawi, że na przyszłość w podobnej sytuacji zachowa się inaczej, dzięki czemu kolejne osoby nie ucierpią w wyniku jego zaniedbań.

Najlepszą i zarazem najskuteczniejszą metodą ukarania lekarza za popełniony przez niego błąd medyczny jest skierowane sprawy na drogę postępowania karnego. Błędy lekarskie mogą wypełniać znamiona przestępstw określonych w kodeksie karnym, wskutek czego lekarz za skutki swoich błędów może zostać skazany wyrokiem karnym, w tym również na karę pozbawienia wolności.

Poniżej wskażę przepisy kodeksu karnego, które mogą mieć zastosowanie w stosunku do lekarza, który popełnił błąd medyczny:

 • 155 k.k.  – „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Przepis ten znajduje zastosowanie do wszystkich błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć pacjenta.
 • 156 § 1 i 2 k.k. – „Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, lub innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich spraw, w których pacjent w skutek błędu medycznego doznał bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu. Podobnie jak w poprzednim artykule do skazania za to przestępstwo nie jest niezbędny zamiar bezpośredni czy umyślne działanie po stronie lekarza, tak więc udowodnienie lekarzowi zaniedbania w zakresie prowadzonego lekarza będzie wystarczające do skazania go za przestępstwo z tego artykułu.
 • 157 § 1, 2 i 3 k.k.  – „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Każde naruszenie zdrowia człowieka jest traktowane przez kodeks karny jako przestępstwo. Ten przepis obejmuje nawet najdrobniejsze uszczerbki na zdrowiu pacjenta i znajdzie zastosowanie w tych wszystkich sytuacjach, we których nie będzie można postawić lekarzowi zarzutów z któregoś z wyżej opisanych artykułów.
 • 160 § 1, 2 i 3 k.k. – „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.” Na podstawie tego przepisu do odpowiedzialności karnej za błąd medyczny można pociągnąć nie tylko lekarzy, ale również pozostały personel medyczny. Co więcej, przepis ten znajdzie zastosowanie nawet w sytuacji, gdy nieszczęśliwego dla pacjenta skutkuj błędu medycznego udało się uniknąć lub usunąć jego skutki w wyniku leczenia czy rehabilitacji. Karane w tym wypadku jest samo narażenie zdrowia lub życia pacjenta na niebezpieczeństwo, niezależnie od tego czy pacjent poniósł negatywne skutki tego zaniedbania czy nie.
 • 162 § 1 k.k. – „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Na lekarzu spoczywa szczególny obowiązek udzielania pomocy osobom, które zgłoszą się do niego w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu. Czasem dzieje się jednak tak, że lekarz zamiast szczegółowo przebadać pacjenta i udzielić mu niezbędnej pomocy zbagatelizuje problem i przepisując doraźne leki odeśle pacjenta do domu. Jeżeli wskutek takiego zaniechania lekarza pacjent poniesie uszczerbek na zdrowiu, lekarzowi można postawić zarzut naruszenia art. 162 § 1 k.k.

Powyżej przedstawiłem najważniejsze przepisy, które mogą stanowić podstawę do postawienia lekarzowi czy członkom personelu medycznego szpitala zarzutów w związku z popełnionym błędem medycznym.

W moich kolejnych artykułach opiszę przebieg postępowania karnego w tym jak napisać zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa czy prywatny akt oskarżenia.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

 1. Ewelina Świstek pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420