yandex

adwokat błędy lekarskie warszawa

Listopad 20, 2017

Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że […]
Wrzesień 25, 2017

Zbędne operacje jako błąd medyczny

W naszej pracy zawodowej spotykamy się zazwyczaj z sytuacjami, w których lekarze zaniechali wykonywania swoich obowiązków, wykonali je zbyt późno albo też w trakcie wykonywania czynności […]
Wrzesień 7, 2017

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu […]
Czerwiec 16, 2017

Zastosowanie przestarzałej lub eksperymentalnej metody leczenia

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej […]
Kwiecień 24, 2017

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

W niniejszym artykule opiszę przypadek, w którym Sąd Okręgowy skazał lekarza za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o […]
Marzec 27, 2017

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków […]
Marzec 4, 2017

Usunięcie nieprawidłowego dysku C6/C7 zamiast C5/C6 jako błąd medyczny

W sprawach o błędy medyczne każdy przypadek jest inny i najmniejsze szczegóły mogą zdecydować o tym, czy mamy do czynienia z błędem medycznym, czy też nie. […]
Marzec 1, 2017

Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta

Zadośćuczynienie jest roszczeniem mającym na celu zrekompensować pacjentowi ból i cierpienie, czyli stratę niematerialną związaną z negatywnymi skutkami błędu medycznego. Jak opisałem w jednym z moich […]
Luty 21, 2017

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za szkodę doznaną w skutek błędu medycznego wynika bezpośrednio z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może przyznać poszkodowanemu […]
607 223 420