yandex

adwokat odszkodowanie warszawa

Czerwiec 27, 2017

Czy opóźnienie w podjęciu leczenia jest błędem medycznym?

 W poprzednich artykułach opisywałem wiele sytuacji, w których lekarze, czy to przez wybór złej metody leczenia, błędną diagnozę, czy to przez błędnie wykonany zabieg dopuszczają się […]
Marzec 8, 2017

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej […]
Wrzesień 24, 2016

Odwołanie oświadczenia przez sprawcę kolizji drogowej

Sporządzenie oświadczenia o przyznaniu się do spowodowania kolizji drogowej przez sprawcę wypadku jest aktem oświadczenia woli ze strony sprawcy wypadku i prowadzi do polubownego rozwiązania zaistniałej […]
Wrzesień 20, 2016

Zwrot kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia

Podstawę prawną do dochodzenia przez poszkodowanego w wypadku drogowym od ubezpieczyciela zwrotu kosztów leczenia w prywatnych placówkach służby zdrowia stanowi art. 444 § 1 kodeksu cywilnego […]
Wrzesień 19, 2016

Opinia biegłego w postępowaniu przygotowawczym

W sytuacji, gdy na podstawie zebranych na miejscu zdarzenia dowodów i informacji od jego uczestników oraz świadków nie da się ustalić przebiegu zdarzenia lub jego sprawcy, […]
Wrzesień 16, 2016

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom […]
Wrzesień 7, 2016

Udział adwokata w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego

W niniejszym artykule dokładnie opisze na czym polega udział adwokata w kolejnych etapach postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego od szpitala lub lekarza.  […]
Wrzesień 6, 2016

Roszczenia z tytułu błędu medycznego należne z polisy OC szpitala lub lekarza

Mało która osoba poszkodowana wie, jakich dokładnie świadczeń może dochodzić z tytułu błędu medycznego od szpitala lub lekarza w ramach jego polisy OC. Prowadzi to do […]
607 223 420