yandex

adwokat

Lipiec 22, 2016

Odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej

Prawo dochodzenia odszkodowania za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie z którym: Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego […]
Lipiec 21, 2016

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może także przyznać najbliższym członkom […]
Lipiec 20, 2016

Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej w wyniku zdarzenia sprzed 3 sierpnia 2008 r.

W obecnym stanie prawnym możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wynika bezpośrednio z art. 446 § 4 kodeksu cywilnego. Przepis ten zaczął obowiązywać jednak dopiero […]
Lipiec 19, 2016

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń

Wydana przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody decyzja, bardzo często w sposób znaczący odbiega od naszych oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo […]
Kwiecień 14, 2016

Osoby uprawnione do zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej

W sierpniu 2008 roku do kodeksu cywilnego został dodany art. 446 § 4 zgodnie z którego brzmieniem: „Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę […]
Kwiecień 14, 2016

Niezakończone leczenie, a zgłoszenie szkody

Powrót do zdrowia po odniesieniu przez osobę poszkodowaną poważnego uszczerbku na zdrowiu, zazwyczaj trwa bardzo długo. Nie wiadomo jaki będzie końcowy rezultat leczenia, jednak środki z […]
Kwiecień 7, 2016

Kapitalizacja renty a podatek

W trakcie prowadzenia spraw związanych u uzyskiwaniem roszczeń odszkodowawczych często spotykam się z pytaniem od klientów Czy od kwoty uzyskanej w wyniku kapitalizacji renty przyznanej z […]
Kwiecień 7, 2016

Kapitalizacja renty uzyskanej z polisy OC

Kapitalizacja renty polega na zamianie przyszłych świadczeń rentowych na jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez zakład ubezpieczeń osobie poszkodowanej. Dzięki kapitalizacji renty osoba poszkodowana od razu otrzymuje znaczną […]
607 223 420