yandex

błąd diagnostyczny

Marzec 23, 2016

Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego

  Błąd w sztuce medycznej oznacza naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania zawodowego wobec takich dóbr prawnych, jak życie i zdrowie człowieka. […]
Marzec 23, 2016

Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego

Błąd medyczny oznacza ogólnie rzecz ujmując naruszenie przez lekarza obowiązujących go w konkretnym wypadku reguł postępowania wobec życia i zdrowia człowieka. W doktrynie wyróżnia się dwa […]
607 223 420