yandex

błąd lekarski co robić

Grudzień 18, 2017

Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania […]
Marzec 27, 2017

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków […]
Marzec 11, 2017

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już […]
Marzec 8, 2017

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej […]
Luty 12, 2017

Wyrok w sprawie błędu medycznego

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym […]
Styczeń 4, 2017

Wniosek o zabezpieczenie powództwa w sprawie błędu medycznego

Postępowanie w sprawie ustalenia czy doszło do popełniania błędu medycznego, a następnie uzyskania należnych poszkodowanemu świadczeń od lekarza bądź szpitala należą do najbardziej skomplikowanych, a co […]
Listopad 22, 2016

Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń: merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym […]
Sierpień 2, 2016

Odszkodowanie za pojawienie się odleżyn u chorego

Codziennością osób, które przebywają w szpitalach są pojawiające się odleżyny. Większość pacjentów uważa, że jest to coś nieodłącznie związanego z procesem leczenia. Warto jednak zastanowić się, […]
Lipiec 22, 2016

Jak wygląda procedura postępowania przed wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych.

Aby rozpocząć postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych należy złożyć stosowny wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego. Wniosek opłacamy kwotą 200 zł. Komisja przekazuje […]
607 223 420