yandex

błąd lekarski

Sierpień 31, 2017

Odpowiedzialność za błąd medyczny i zakażenie gronkowcem MRSA w szpitalu

W poniższym artykule opiszę przypadek, z którym spotkałam się w trakcie mojej pracy zawodowej. Sprawa dotyczyła poszkodowanej pacjentki, która zmarła w szpitalu po operacji z powodu […]
Marzec 14, 2017

Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu […]
Luty 16, 2017

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to […]
Listopad 30, 2016

Wnioski dowodowe w sprawie błędu medycznego

Istotą procesu sądowego jest udowodnianie przed sądem swoich racji, a więc w sprawach dotyczących błędu medycznego, celem powoda jest udowodnienie, że pozwany dopuścił się błędu medycznego, […]
Wrzesień 13, 2016

Zadośćuczynienie dla matki, która urodziła niepełnosprawne dziecko na skutek błędu lekarzy.

W moim poprzednim artykule dotyczącym błędów medycznych lekarzy i szpitali przy porodzie opisałam odpowiedzialność cywilną lekarzy oraz szpitali za błędy popełnione przy porodzie. W niniejszym artykule skupię […]
Lipiec 28, 2016

Po operacji w ciele pacjenta zaszyto narzędzia chirurgiczne, czy można uzyskać odszkodowanie?

Pozostawienie ciał obcych w organizmie pacjenta zdarza się bardzo często. Najczęściej w ciele osoby operowanej pozostawia się chusty operacyjne, tampony, zwitki gazy, czasami są to narzędzia […]
Marzec 29, 2016

Przyczynienie się pacjenta do szkody wynikłej z błędu lekarza

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne może zostać obniżona z uwagi na fakt, iż poszkodowany przyczynił się do powstania szkody swoim działaniem. W poniższym artykule […]
607 223 420