yandex

błąd lekarza

Marzec 11, 2017

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już […]
Marzec 8, 2017

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej […]
Luty 16, 2017

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to […]
Grudzień 17, 2016

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne nie jest tożsame z pojęciem błędu medycznego. Zdarzenie medyczne jest pojęciem szerszym, obejmującym zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta […]
Listopad 9, 2016

Zawieszenie postępowania przed Wojewódzką Komisją Ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Każdy kto składał wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wie, że należy podpisać oświadczenie, że w związku z daną sprawa nie toczy się […]
Wrzesień 7, 2016

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu

Według raportu WHO rocznie ok. 5-10 % pacjentów polskich szpitali zostaje zakażonych na skutek błędu popełnionego przez personel. Wśród wszystkich spraw ok 30 % wszystkich zakażeń […]
Marzec 31, 2016

Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku

W większości wypadków wizyta u lekarza albo w szpitalu wiąże się z przepisaniem lub podawaniem leków. Pojawia się pytanie czy niewłaściwe przepisanie leków wiąże się z […]
607 223 420