yandex

błąd medyczny adwokat Warszawa

Wrzesień 18, 2017

Apelacja karna w sprawie o błąd medyczny

W sprawach karnych dotyczących błędów medycznych apelacja jest naturalnym następstwem wyroku, gdyż jak wynika ze specyfiki spraw karnych, zawsze co najmniej jedna strona jest niezadowolona z […]
Marzec 11, 2017

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już […]
Styczeń 15, 2017

Koszty postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego

Postępowanie sądowe większości osób kojarzy się z koniecznością poniesienia wysokich kosztów, czy to z powodu uiszczenia opłaty od pozwu, opłacenia wydających opinie w trakcie postępowania biegłych, […]
Grudzień 4, 2016

Przesłuchanie świadków i stron w sprawie błędu medycznego

Proces sądowy większości osób kojarzy się głównie z długimi i błyskotliwymi przesłuchaniami kolejnych świadków lub stron przez adwokatów, którzy za pomocą sprytu i elokwencji oraz misternie […]
Listopad 22, 2016

Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wydaje dwa rodzaje orzeczeń: merytoryczne, czyli orzekające co do istoty sprawy – chodzi tutaj o orzeczenie o zdarzeniu medycznym […]
Październik 12, 2016

Postępowanie sądowe w sprawie błędu medycznego

Istnieje wiele sposobów dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego szpitala lub lekarza, a wniesienie powództwa przed sądem cywilnym jest jedną z nich. W niniejszym artykule postaram […]
607 223 420