yandex

błąd medyczny co zrobić

Październik 9, 2017

Odpowiedzialność szpitala za szkody spowodowane niesprawnym sprzętem

Odpowiedzialność szpitala za szeroko rozumiany błąd medyczny może powstać na wielu płaszczyznach. Szpitale ponoszą bowiem odpowiedzialność nie tylko za błędy medyczne popełnione przez lekarzy, personel medyczny, […]
Wrzesień 28, 2017

Odszkodowanie dla pacjenta za brak skierowania do właściwego lekarza specjalisty

Duża część pacjentów zaczyna swoje leczenie od wizyty u lekarza rodzinnego. Oczywiście dzieje się tak pod warunkiem, że nie zachodzi nagły wypadek wymagający wzywania karetki pogotowia. […]
Czerwiec 19, 2017

Odmowa udzielenia pomocy przez lekarza

 Zdrowie i życie ludzkie stanowią najwyższą wartość, dlatego ich ochrona zagwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako praw podstawowych przysługujących każdemu człowiekowi.  W ślad za Konstytucją […]
607 223 420