yandex

błąd medyczny odmowa udzielenia pomocy przez lekarza

Czerwiec 19, 2017

Odmowa udzielenia pomocy przez lekarza

 Zdrowie i życie ludzkie stanowią najwyższą wartość, dlatego ich ochrona zagwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako praw podstawowych przysługujących każdemu człowiekowi.  W ślad za Konstytucją […]
607 223 420