yandex

błąd medyczny odszkodowanie

Wrzesień 4, 2017

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń

W art. http://bladszpitala.pl/odmowna-decyzja-zakladu-ubezpieczen-w-sprawie-bledu-medycznego/ wskazałam, że zakłady ubezpieczeń w przeważającej większości odmawiają uznania swojej odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w szpitalu. W decyzjach zakłady ubezpieczeń standardowo wskazują, iż podjęte […]
Sierpień 31, 2017

Odpowiedzialność za błąd medyczny i zakażenie gronkowcem MRSA w szpitalu

W poniższym artykule opiszę przypadek, z którym spotkałam się w trakcie mojej pracy zawodowej. Sprawa dotyczyła poszkodowanej pacjentki, która zmarła w szpitalu po operacji z powodu […]
Lipiec 26, 2017

Śmierć z powodu obrzęku płuc efektem błędu medycznego

W niniejszym artykule opiszę przypadek pacjenta, który miał problemy kardiologiczne skutkujące wielokrotną hospitalizacją. Poszkodowany miał ok. 50 lat, wszczepiono mu defibrylator i od kilku lat leczył […]
Czerwiec 19, 2017

Odmowa udzielenia pomocy przez lekarza

 Zdrowie i życie ludzkie stanowią najwyższą wartość, dlatego ich ochrona zagwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako praw podstawowych przysługujących każdemu człowiekowi.  W ślad za Konstytucją […]
Czerwiec 16, 2017

Zastosowanie przestarzałej lub eksperymentalnej metody leczenia

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej […]
Marzec 8, 2017

Skarga kasacyjna w sprawie błędu medycznego

Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem odwoławczym, gdyż wnosi się ją od prawomocnego wyroku sądowego. Stanowi ona ostatnią szansę na zmianę niekorzystnego wyroku w sprawie. Skargi kasacyjnej […]
Marzec 4, 2017

Usunięcie nieprawidłowego dysku C6/C7 zamiast C5/C6 jako błąd medyczny

W sprawach o błędy medyczne każdy przypadek jest inny i najmniejsze szczegóły mogą zdecydować o tym, czy mamy do czynienia z błędem medycznym, czy też nie. […]
Luty 21, 2017

Zadośćuczynienie za błąd medyczny

Uprawnienie do dochodzenia zadośćuczynienia za szkodę doznaną w skutek błędu medycznego wynika bezpośrednio z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego zgodnie, z którym: „Sąd może przyznać poszkodowanemu […]
Luty 12, 2017

Wyrok w sprawie błędu medycznego

Wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. To dla niego wszczynaliśmy całe postępowanie, ponownie przeżywaliśmy krzywdę i cierpienie związane z popełnionym błędem medycznym oraz poddawaliśmy się kolejnym […]
607 223 420