yandex

błąd medyczny orzecznictwo

Listopad 2, 2017

Błąd medyczny skutkujący martwicą jelita u noworodka

Tematem tego artykułu będzie sytuacja, w której lekarze dopuścili się błędu diagnostycznego polegającego na niewykryciu skrętu jelita u noworodka w wyniku czego z opóźnieniem podjęto decyzję […]
Marzec 14, 2017

Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu […]
Luty 16, 2017

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to […]
Marzec 28, 2016

Dokumentacja medyczna potrzebna do uzyskania odszkodowania za błędy medyczne

Dochodzenie zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu błędów medycznych, do których doszło w szpitalu, wymaga przeprowadzenia obszernego postępowania dowodowego. Najważniejsza w procesach odszkodowawczych jest dokumentacja medyczna, […]
Marzec 27, 2016

Odpowiedzialność cywilna szpitala za osoby zatrudnione

Szpital ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za błędy medyczne osób, które są w nim zatrudnione. Tym samym jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez lekarzy, pielęgniarki, czy też […]
Marzec 24, 2016

Co zrobić, aby udowodnić, że doszło do błędu medycznego

Zazwyczaj procesy medyczne trwają kilka lat. Można jednakże zmniejszyć czas trwania postępowania zarówno przed sądem jak też i przed ubezpieczycielem. W poniższym artykule opiszę co zrobić […]
Marzec 23, 2016

Błąd medyczny, a niepowodzenie lekarskie

W poprzednich artykułach: Błąd terapeutyczny jako rodzaj błędu medycznego oraz Błąd diagnostyczny jako rodzaj błędu medycznego opisałam błędy medyczne, za które lekarz powinien ponieść odpowiedzialność. Bardzo […]
Marzec 23, 2016

Czym jest błąd medyczny? Definicja błędu medycznego

Niejednokrotnie w prasie czy telewizji słyszymy o kolejnych błędach medycznych popełnianych przez personel medyczny. Pamiętać trzeba, że nie każdy błąd lekarza będzie błędem medycznym. Poniżej przedstawię […]
607 223 420