yandex

błąd medyczny postępowanie karne

Sierpień 3, 2017

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa błędu medycznego

W poprzednim artykule wymieniłem przepisy kodeksu karnego opisujące przestępstwa, które można zarzucić lekarzowi czy personelowi medycznemu w związku z popełnieniem błędu medycznego, a więc tak zwaną […]
Marzec 14, 2017

Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu […]
Październik 1, 2016

Udział osoby poszkodowanej w postępowaniu karnym

Znaczna część zdarzeń medycznych, w skutek których osoba poszkodowana odniosła obrażenia ciała może stanowić przestępstwo z art. 155 k.k., art. 156 § 1 k.k., art. 157 […]
607 223 420