yandex

błąd medyczny pozew

Marzec 14, 2017

Skarga o stwierdzanie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ostatnim z nadzwyczajnych środków zaskarżenia prawomocnego wyroku sądu jest skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu […]
Październik 15, 2016

Pozew w sprawie błędu medycznego

Postępowanie sądowe przed sądem cywilnym rozpoczyna się poprzez wniesienie pozwu przeciwko podmiotowi odpowiedzialnemu za skutki błędu medycznego, tj. szpitalowi lub bezpośrednio lekarzowi. Jest to pierwsze i […]
607 223 420