yandex

błąd medyczny w prokuraturze

Sierpień 7, 2017

Dowody w postępowaniu przygotowawczym w sprawie błędu medycznego

Postępowanie przygotowawcze, co do zasady jest prowadzone przez prokuratora, a osoba pokrzywdzona może występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Dzięki temu poszkodowany wskutek błędu medycznego pacjent lub […]
607 223 420