yandex

błąd medyczny warszawa

Sierpień 14, 2017

Zgłoszenie szkody do szpitala

W niniejszym artykule postaram się odpowiedzieć na pytanie czy warto zgłaszać szkodę do szpitala, czy też do zakładu ubezpiecezń oraz jak wygląda proces zgłaszania szkody do […]
Luty 16, 2017

Apelacja w sprawie błędu medycznego

W poprzednim artykule pisałem, że wyrok jest najważniejszą częścią całego procesu. Jeżeli jednak wyrok okaże się dla nas niekorzystny, to najważniejsza staje się apelacja.  Apelacja to […]
Luty 9, 2017

Mowy końcowe w sprawie błędu medycznego

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opierając się na wiedzy z amerykańskich filmów lub seriali o […]
Grudzień 2, 2016

Opinia biegłych w sprawie błędu medycznego

Dowód z opinii biegłego jest jednym ze środków dowodowych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego. W niniejszym artykule przedstawię jakie są wady i zalety tego środka dowodowego […]
Listopad 30, 2016

Wnioski dowodowe w sprawie błędu medycznego

Istotą procesu sądowego jest udowodnianie przed sądem swoich racji, a więc w sprawach dotyczących błędu medycznego, celem powoda jest udowodnienie, że pozwany dopuścił się błędu medycznego, […]
Listopad 24, 2016

Jak się odwołać od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W tym drugim przypadku możemy jednak […]
Październik 7, 2016

Podwyższenie lub waloryzacja renty z OC

Wielokrotnie spotykam się z pytaniami od osób poszkodowanych czy jest możliwa waloryzacja lub podwyższenie renty przyznanej w ramach polisy OC sprawcy szkody? Zagadnienie to jest bardzo […]
Październik 5, 2016

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu błędu medycznego

W artykule tym postaram się wyjaśnić czym jest instytucja przedawnienia i jakie są terminy, w których można dochodzić roszczeń z tytułu błędu medycznego.  W przypadku błędów […]
607 223 420