yandex

błąd medyczny wyrok

Październik 26, 2017

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne

Odpowiedzialność za błędy medyczne może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną najczęściej w ramach procesów cywilnych, jak również odpowiedzialnością karną. W niniejszym artkule skupię się na odpowiedzialności […]
607 223 420