yandex

błąd medyczny zadośćuczynienie

Październik 5, 2017

Błąd medyczny podczas operacji kręgosłupa

W niniejszym artykule opiszę przypadek, będący przykładem błędu medycznego związanego z operacjami kręgosłupa. Pacjent skarżył się na ból kręgosłupa, dlatego chcąc poprawić jakość życia uznał, że […]
Lipiec 31, 2017

Zadośćuczynienie za błąd medyczny w przypadku przedawkowania Acenokumarolu

W niniejszym artykule opiszę przypadek pacjenta, który trafił do szpitala z krwawieniem z nosa, którego nie był w stanie zatamować samodzielnie. Pacjent miał rozpoznaną niewydolność mięśnia […]
Czerwiec 30, 2017

Błędne leczenie zakażenia układu moczowego

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego wynikającego z błędnej diagnozy, w wyniku której podjęto nieprawidłowe leczenie pacjentki z pominięciem głównego problemu zdrowotnego, czego skutkiem […]
Czerwiec 19, 2017

Odmowa udzielenia pomocy przez lekarza

 Zdrowie i życie ludzkie stanowią najwyższą wartość, dlatego ich ochrona zagwarantowana jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, jako praw podstawowych przysługujących każdemu człowiekowi.  W ślad za Konstytucją […]
Czerwiec 2, 2017

Prawo pacjenta do informacji o stanie zdrowia

Artykuł 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta stanowi o prawie pacjenta do informacji o stanie zdrowia. Pojawia się pytanie czy każda informacja udzielona […]
Maj 23, 2017

Lekarz pomylił nerkę przy przeszczepie

Błąd medyczny to nie tylko błąd popełniony przez lekarza w trakcie wykonywania zabiegu, ale często również błąd organizacyjny personelu medycznego, który mimo prawidłowo przeprowadzonego zabiegu przez […]
Kwiecień 24, 2017

Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia

W niniejszym artykule opiszę przypadek, w którym Sąd Okręgowy skazał lekarza za narażenie pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu tj. o […]
Marzec 27, 2017

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków […]
Marzec 11, 2017

Wznowienie postępowania w sprawie błędu medycznego

Instytucja wznowienia postępowania jest kolejnym po skardze kasacyjnej nadzwyczajnym środkiem odwoławczym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Jej celem jest ponowne rozpoznanie sprawy, w której został już […]
607 223 420