yandex

błąd medyczny

Październik 30, 2017

Amputacja zdrowej piersi z powodu błędnie wykrytego nowotworu

Błąd medyczny jest zazwyczaj kojarzony z nieprzeprowadzeniem wymaganego zabiegu, niewykryciem właściwej choroby, czy z sytuacją, gdy podczas operacji lub diagnozy lekarze popełnili jakiś błąd. Czasami zdarza […]
Październik 20, 2017

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy […]
Październik 16, 2017

Odpowiedzialność za efekty uboczne związane z przyjmowaniem leków

W artykule Odszkodowanie dla pacjenta za nieprawidłowe wypisanie przez lekarza leku opisałam, jak wygląda odpowiedzialność lekarza za błąd popełniony przy wypisywaniu leku. Wskazałam w nim, że lekarz poniesie […]
Październik 5, 2017

Błąd medyczny podczas operacji kręgosłupa

W niniejszym artykule opiszę przypadek, będący przykładem błędu medycznego związanego z operacjami kręgosłupa. Pacjent skarżył się na ból kręgosłupa, dlatego chcąc poprawić jakość życia uznał, że […]
Wrzesień 21, 2017

Koszty postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny

Postępowanie karne co do zasady prowadzone jest przez prokuratora. Pokrzywdzony pacjent lub w przypadku śmierci pacjenta członkowie jego najbliższej rodziny mogą występować w postępowaniu karnym w […]
Wrzesień 7, 2017

Odszkodowanie za błąd medyczny w postępowaniu karnym

Postępowanie karne ma na celu przede wszystkim pociągnięcie do odpowiedzialności sprawcy przestępstwa, czyli wymierzenie lekarzowi kary za popełnione przez niego błędy lub zaniechania w trakcie procesu […]
Marzec 27, 2017

Założenie opatrunku gipsowego bez przepisania leków przeciwzakrzepowych

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków […]
Luty 9, 2017

Mowy końcowe w sprawie błędu medycznego

Mowa końcowa jest najciekawszym i najważniejszym, wręcz decydującym momentem każdego procesu, tak przynajmniej uważa większość osób opierając się na wiedzy z amerykańskich filmów lub seriali o […]
Grudzień 17, 2016

Zdarzenie medyczne a błąd medyczny

Zdarzenie medyczne nie jest tożsame z pojęciem błędu medycznego. Zdarzenie medyczne jest pojęciem szerszym, obejmującym zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta […]
607 223 420