yandex

błędy w sztuce lekarskiej w trakcie porodu

Wrzesień 17, 2016

Odszkodowania zasądzane przez sądy za błędy medyczne przy porodzie.

Błędem medycznym jest działanie lub zaniechanie lekarza obiektywnie sprzeczne z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i sztuki medycznej. Jednym z częstych błędów są błędy przy porodzie […]
607 223 420