yandex

co powinien zawierać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego

Kwiecień 21, 2016

Jak napisać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych

Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji ds orzekania o zdarzeniach medycznych nie jest sformalizowanym pismem. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta precyzuje […]
607 223 420