yandex

co robić gdy komisja orzeknie brak zdarzenia medycznego

Listopad 24, 2016

Jak się odwołać od orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych?

Postępowanie przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych kończy się wydaniem orzeczenia o zdarzeniu medycznym albo o jego braku. W tym drugim przypadku możemy jednak […]
607 223 420