yandex

decyzja zakładu ubezpieczeń

Lipiec 19, 2016

Odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń

Wydana przez zakład ubezpieczeń w procesie likwidacji szkody decyzja, bardzo często w sposób znaczący odbiega od naszych oczekiwań. Zgłaszane roszczenia uwzględniane są w niewielkiej części albo […]
607 223 420