yandex

dochodzenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

Wrzesień 4, 2017

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego od zakładu ubezpieczeń

W art. http://bladszpitala.pl/odmowna-decyzja-zakladu-ubezpieczen-w-sprawie-bledu-medycznego/ wskazałam, że zakłady ubezpieczeń w przeważającej większości odmawiają uznania swojej odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w szpitalu. W decyzjach zakłady ubezpieczeń standardowo wskazują, iż podjęte […]
607 223 420