yandex

dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta

Lipiec 3, 2017

Uzyskanie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta  

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw każdego pacjenta. Przysługuje ono pacjentowi w każdym momencie i obejmuje wszystkie d0kumenty sporządzone w każdej placówce, […]
607 223 420