yandex

dokumentacja medyczna po śmierci

Lipiec 6, 2017

 Jak uzyskać dokumentację medyczną po śmierci pacjenta, gdy nie upoważnił on nikogo do jej odbioru?  

W poprzednim artykule opisałem problemy związane z odbiorem ze szpitala dokumentacji medycznej po zmarłym pacjencie, jeżeli podczas pobytu w szpitalu nie wskazał on osoby najbliższej, która […]
607 223 420