yandex

dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Lipiec 6, 2017

 Jak uzyskać dokumentację medyczną po śmierci pacjenta, gdy nie upoważnił on nikogo do jej odbioru?  

W poprzednim artykule opisałem problemy związane z odbiorem ze szpitala dokumentacji medycznej po zmarłym pacjencie, jeżeli podczas pobytu w szpitalu nie wskazał on osoby najbliższej, która […]
Lipiec 3, 2017

Uzyskanie dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta  

Prawo dostępu do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw każdego pacjenta. Przysługuje ono pacjentowi w każdym momencie i obejmuje wszystkie d0kumenty sporządzone w każdej placówce, […]
607 223 420