yandex

dowód z opinii biegłego

Październik 4, 2016

Prywatna opinia biegłego w postępowaniu w sprawie błędu medycznego

Każda sprawa dotycząca błędu medycznego polega na wykazaniu niewłaściwego lub niezgodnego ze sztuką lekarską sposobu leczenia pacjenta oraz związku tego błędu z uszczerbkiem na zdrowiu poszkodowanego […]
607 223 420