yandex

dziedziczenie roszczeń z tytułu błędu medycznego

Październik 20, 2017

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy […]
607 223 420