yandex

eksperyment medyczny odszkodowanie

Czerwiec 16, 2017

Zastosowanie przestarzałej lub eksperymentalnej metody leczenia

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej […]
607 223 420