yandex

jak podpisać ugodę z zakładem ubezpiecczeń

Styczeń 23, 2017

Ugoda sądowa i pozasądowa w trakcie procesu o błąd medyczny

Proces dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest bardzo skomplikowany i długotrwały, jednak praktycznie w każdym przypadku, prędzej czy później pojawi się propozycja zawarcia ugody w […]
607 223 420