yandex

Ugoda sądowa i pozasądowa w trakcie procesu o błąd medyczny

Wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania sądowego w sprawie błędu medycznego
Styczeń 18, 2017
Odsetki od roszczeń w sprawie błędu medycznego
Styczeń 26, 2017

Proces dochodzenia roszczeń z tytułu błędu medycznego jest bardzo skomplikowany i długotrwały, jednak praktycznie w każdym przypadku, prędzej czy później pojawi się propozycja zawarcia ugody w sprawie. 

Jeżeli nastąpi to przed złożeniem do sądu powództwa w sprawie, zawarcie ugody kończy sprawę, a osoba poszkodowana otrzymuje świadczenia zawarte w ugodzie. Wiele wątpliwości powstaje jednak w momencie, gdy propozycja zawarcia ugody pada w trakcie procesu sądowego. 

W niniejszym artykule wytłumaczę, jak wygląda proces zawierania ugody w trakcie procesu sądowego, z czym on się wiąże i jaka jest różnica pomiędzy ugodą sądową, a pozasądową. 
Sąd w trakcie postępowania, może i to nawet kilkukrotnie namawiać strony do zawarcia ugody, jednak zazwyczaj to chłodna kalkulacja ze strony pozwanego sprawia, że w pewnym momencie zmienia on zdanie i chce zakończyć sprawę polubownie. 

Bardzo często propozycje ugody ze strony pozwanego są składane zaraz po otrzymaniu przez niego odpisu pozwu w sprawie. Wynika to zazwyczaj z dwóch powodów: po pierwsze pozwany widzi, że osoba poszkodowana będzie walczyć do końca, a po drugie sprawa zostaje przekazana adwokatowi lub radcy prawnemu, który reprezentuje pozwany szpital lub lekarza. Profesjonalny pełnomocnik zawsze inaczej ocenia sprawę niż podmiot, którego ona osobiście dotyczy i z tego powodu często pierwszą czynnością pełnomocnika pozwanego szpitala lub lekarza po zapoznaniu się ze sprawą jest złożenie powodowi propozycji ugody. 

Czym w takim razie różni się ugoda zawierana w trakcie procesu sądowego od tej zawieranej przed jego wszczęciem? 
Odpowiedź na to pytanie jest prosta, gdyż ugody te różnią się przede wszystkim ilością świadczeń, które trzeba ustalić w ramach ugody. W poprzednich artykułach dotyczących kosztów procesu dokładnie opisałem jakie koszty pociąga za sobą złożenie powództwa do sądu. Nawet jeżeli powód został zwolniony od obowiązku poniesienia kosztów procesu, to koszty te i tak powstają i ktoś będzie musiał je uiścić. Dlatego też poza podstawowymi świadczeniami takimi jak zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta ugoda zawierana na etapie postępowania sądowego powinna zawierać również uregulowania dotyczące kwestii:


Uwzględniając w/w świadczenia dodatkowe w zależności od wartości zgłoszonych w pozwie roszczeń można zwiększyć łączną kwotę uzyskaną w ramach ugody o kilka lub nawet kilkanaście tysięcy złotych. 

Podsumowując więc, zawsze bardziej opłaca się zawrzeć ugodę po wszczęciu postępowania sądowego, gdyż uwzględnia się w niej więcej świadczeń, które dają wyższą łączną kwotę ugody dla osoby poszkodowanej. 

Możemy wyróżnić dwa sposoby zawarcia ugody w trakcie procesu sądowego, tj. ugodę sądową oraz pozasądową. 

Ugoda sądowa zawierana jest jak sama nazwa wskazuje przed sądem, w trakcie posiedzenia, na którym sędzia spisuje postanowienia ugody, strony ją podpisują, a następnie sąd zatwierdza zawartą ugodę i umarza postępowanie w sprawie. Ugoda zawarta w ten sposób ma moc wyroku sądowego, a sędzia od razu rozstrzyga wszystkie kwestie dotyczące kosztów procesu. Po zakończeniu posiedzenia pozostaje nam więc czekać na przelew od pozwanego i sprawa zostaje formalne i praktycznie zakończona. Minusem tego rozwiązania jest jednak to, iż zawarcie tej ugody odbywa się przed sądem, który musi w tym celu wyznaczyć posiedzenie. Są one zazwyczaj wyznaczane dużo szybciej niż termin rozprawy, ale może się tak zdarzyć, że będzie na nie trzeba poczekać nawet ok. jeden miesiąc. 

Ugoda pozasądowa jest zawierana w taki sam sposób jak ugoda zawierana przed wszczęciem procesu sądowego. Oczywiście również powinna ona zawierać rozliczenia wszelkich kosztów sądowych i odsetek, jednak nie jest to obowiązkowe. Może być zawarta w dowolny sposób nawet na odległość poprzez przesłanie pocztą podpisanych egzemplarzy ugody do drugiej strony, a jej zawarcie rodzi konieczność, samodzielnego cofnięcia powództwa przez powoda. Po złożeniu wniosku o cofnięcie powództwa, który zazwyczaj stanowi załącznik do ugody pozasądowej, sąd umarza postępowanie w sprawie i dokonuje rozliczenia kosztów postępowania, które niekoniecznie musi się zgadzać z rozliczeniem zawartym przez strony w ugodzie pozasądowej. Jej niezaprzeczalną zaletą jest jednak fakt, iż można ją zawrzeć i wykonać w każdym momencie bez konieczności czekania na wyznaczenie posiedzenia przez sąd.

Adwokat Michał Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420