yandex
Aktywny udział pokrzywdzonego lub jego najbliższej rodziny w postępowaniu karnym
Wrzesień 15, 2016
Kiedy kontynuowanie porodu siłami natury zamiast cesarskiego cięcia jest błędem medycznym? 
Wrzesień 15, 2016

W swojej praktyce bardzo często spotykam się z propozycją zawarcia ugody w sprawie ze strony zakładu ubezpieczeń. Również klienci pytają o taką możliwość, a przede wszystkim czy warto ?Tym artykułem postaram się wyjaśnić wszystkie wady i zalety zawarcia ugody oraz dać wskazówki czym się kierować podejmując decyzję czy warto zdecydować się na takie rozwiązanie. 

Dlaczego zakład ubezpieczeń proponuje ugodę ? 

Wiele osób dostając od zakładu ubezpieczeń propozycję zawarcia ugody w ogóle nie zastanawia się nad tym pytaniem, a skupia się jedynie na zaproponowanych warunkach oraz fakcie jak szybko zostaną im wypłacone świadczenia.  

W większości przypadków niestety jest to błędne postępowanie, gdyż zakłady ubezpieczeń kierują się przede wszystkim swoim interesem ekonomicznym, a nie dobrem osób poszkodowanych i troską o to by jak najszybciej otrzymali tak potrzebne im pieniądze. 

Należy więc przyjąć, że gdy zakład ubezpieczeń proponuje ugodę, to albo oferowane świadczenie jest w znacznym stopniu zaniżone, albo osoba poszkodowana nie zgłosiła jeszcze innych roszczeń, które przysługują jej w danej sytuacji. Ewentualnie obie te możliwości razem.  

Zalety zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń 

Główną zaletą jest szybkie zakończenie postępowania i uzyskanie ustalonych w ugodzie świadczeń. Wielu klientów potrzebuje pieniędzy od razu, bo musi opłacić kosztowną rehabilitację, operację lub leki które są im niezbędne, NFZ odmawia ich opłacenia lub może ja zapewnić za pół roku albo i dłużej. Uzyskanie świadczeń od razu jest oczywiście kuszące, ale należy pamiętać, że zakład ubezpieczeń ma obowiązek pokryć wszystkie uzasadnione koszty leczenia osoby poszkodowanej, co stanowi osobne roszczenie do zakładu ubezpieczeń. W wyniku zawartej ugody osoba poszkodowana uzyskuje od zakładu ubezpieczeń wyższą kwotę niż pierwotnie ustalona tak zwana kwota bezsporna, co stanowi niewątpliwą korzyść. Jest to szczególnie ważne dla osób, które nie mają profesjonalnego pełnomocnika i obawiają się lub nie mają możliwości wytoczenia powództwa do sądu.

Zawarcie ugody kończy postępowanie w sprawie likwidacji szkody, więc nie będzie trzeba kierować sprawy do sądu, pisać pozwu, jeździć na rozprawy i ponosić kosztów procesu, które mogą nie zostać zwrócone w przypadku przegrania sprawy. Jest to podejście bezpieczne, które uchroni osobę poszkodowaną od dodatkowego stresu związanego z wytoczeniem i prowadzeniem sprawy przed sądem. Należy jednak pamiętać, że jeżeli sprawa prowadzona jest przez doświadczonego adwokata lub radcę prawnego nie wniesie on do sądu sprawy, albo nie zażąda kwoty, która nie będzie realna do uzyskania, tak więc ryzyko przegrania sprawy i poniesienia kosztów procesu jest naprawdę niewielkie. 

Wady zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń 

Główną wadą zawarcia ugody z zakładem ubezpieczeń jest fakt, iż skutkuje to zawsze otrzymaniem niższych niż należne kwoty żądanych świadczeń. Świadczenia są wypłacane szybko, ale w niższej niż należna wysokości, a różnica w zależności od sprawy potrafi być ogromna.

Dla przykładu w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej wypłacane kwoty bezsporne kształtują się poziomie ok. 10.000 – 20.000 zł. W ramach zawartej ugody kwoty te są podnoszone do ok. 30.000 zł, jednak w tego typu sprawach obecnie sądy orzekają zadośćuczynienia w wysokości ok. 100.000 zł, dla każdej z osób poszkodowanych.

Zawarcie ugody wiąże się ze zrzeczeniem się roszczeń do zakładu ubezpieczeń na przyszłość. To znaczy, że po zawarciu ugody nie otrzymamy już żadnych innych świadczeń od zakładu ubezpieczeń, nawet jeżeli dowiemy się że mogliśmy dochodzić dodatkowo renty z tytułu zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość, albo zwrotu kosztów przystosowania domu i samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Nie pomoże tu nawet skierowanie sprawy do sądu, bo w ramach podpisanej ugody pozbawiamy się takiej możliwości

Warto czy nie warto ? 

W mojej opinii jako profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się dochodzeniem roszczeń dla osób poszkodowanych, bardzo rzadko występuje sytuacja, w której doradzam moim klientom przyjęcie ugody proponowanej przez zakład ubezpieczeń. Głównie są to sytuacje dotyczące np:kapitalizacji renty, kiedy wyczerpaliśmy wszystkie możliwości w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia, renta jest już ustalona w odpowiedniej wysokości, a klient wolałby uzyskać wysokie jednorazowe świadczenie, lub w przypadku gdy w wypadku poszkodowanych jest wiele osób, które są reprezentowane przez jednego pełnomocnika. Wtedy zakład ubezpieczeń może zgodzić się w ramach ugody na warunki, które co prawda będą gorsze od tych które można uzyskać w sądzie, jednak w tak niewielkim stopniu, że z uwagi na szybkość wypłaty uzgodnionych świadczeń, zawarcie ugody jest korzystne

Na podjęcie przez osobę poszkodowaną ostatecznej decyzji wpływa jednak wiele więcej czynników niż wynika to z przedstawionego przeze mnie powyżej opisu, głownie dotyczących sytuacji rodzinnej, majątkowej czy spraw osobistych, dlatego też w każdym przypadku należy rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, by podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Adwokat Michał Miller

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420