yandex

Właściwość sądu w sprawie błędu medycznego

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ds Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Listopad 25, 2016
Wnioski dowodowe w sprawie błędu medycznego
Listopad 30, 2016

Właściwość sądu, czyli zasada mówiąca o tym, do którego sądu należy złożyć pozew przeciwko danej osobie w przypadku błędów medycznych jest bardziej skomplikowana niż ma to miejsce w innych sprawach. Wynika to z tego, iż generalna zasada mówiąca nam o tym, że pozew składa się przed sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania pozwanego nie zawsze obowiązuje w przypadku spraw dotyczących błędów medycznych.

Właściwość sądu w sprawie o błąd medyczny zależy więc od:

 • podmiotu, który pozywamy, a więc czy jest to szpital, w którym miała miejsce operacja, lub lekarz, który ją przeprowadzał albo dokonywał diagnozy, czy jest to zakład ubezpieczeń w którym szpital lub lekarz mają wykupioną polisę OC;
 • przedmiotu, którego dotyczy pozew, tzn. czy składając pozew do sądu wnosimy o ustalenie czy miał miejsce błąd medyczny i przyznanie odpowiedniego zadośćuczynienia i odszkodowania, czy pozew wnosimy jedynie o zapłatę, gdyż wykazaliśmy już szpitalowi, że dopuścił się błędu medycznego, a przed sądem dochodzimy jedynie należnych z tego tytułu świadczeń w odpowiedniej wysokości.

Różnice, które opisałem powyżej wynikają z faktu, iż oprócz generalnej zasady wynikającej z art. 27 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którą powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę mamy do czynienia za przepisem szczególnym tj. art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych. Zgodnie z nim powództwo o roszczenie wynikające z umów ubezpieczeń obowiązkowych lub obejmujące roszczenia z tytułu tych ubezpieczeń można wytoczyć bądź według przepisów o właściwości ogólnej, bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia.

Tym samym jeżeli udało się wcześniej wykazać, iż szpital lub lekarz popełnili błąd medyczny, a pozew wnosimy w celu uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia w odpowiedniej wysokości, mamy do czynienia z przepisem szczególnym i pozew można złożyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej, a nie siedziby pozwanego. Z uwagi na fakt, iż postępowanie sądowe trwa co najmniej rok czasu i wiąże się z koniecznością kilkukrotnych wizyt w sądzie, jest to duże udogodnienie dla powoda.

W pozostałych przypadkach, tj, jeżeli pozew wnosimy bezpośrednio przeciwko szpitalowi lub lekarzowi, w celu udowodnienia, że został popełniony błąd medyczny lub nie posiadają oni wykupionej polisy OC należy go złożyć przed sąd właściwy dla siedziby szpitala lub miejsca zamieszkania lekarza.

Adwokat Michał Miller

 

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420