yandex
Odpowiedzialność karna lekarza za narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia
Kwiecień 24, 2017
Nieprawidłowa diagnoza jako błąd medyczny
Maj 12, 2017

W niniejszym artykule opiszę sytuację, w której powód po przyjęciu do szpitala poddany został operacyjnemu zabiegowi usunięcia migdałków: gardłowego i podniebiennych. Zabieg został przeprowadzony prawidłowo, wobec czego bez bezpośrednich powikłań śród – i pooperacyjnych powód został wypisany do domu z zaleceniami rutynowymi dotyczącymi diety płynno-papkowej przez 7 dni. Problemy pojawiły się w trakcie pobytu w domu.

Powód przez kolejne 2 dni czuł się źle i wymiotował, wobec czego ojciec dziecka w celu konsultacji zawiózł go do szpitala. Tam powoda przyjął Ordynator Oddziału – lekarz, który wykonywał zabieg usunięcia migdałków i nie zbadawszy dokładnie powoda bez przeprowadzenia podstawowych badań (morfologia, wskaźniki hematologiczne) i bez konsultacji z pediatrą, stwierdzając jedynie obrzęk okolic operowanych – odesłał go do domu. Takie działanie stanowi błąd medyczny, gdyż dziecko powinno zostać poddane obserwacji w szpitalu.

Po powrocie do domu u powoda doszło do kolejnej fali wymiotów skrzepniętą krwią. Matka wezwała pogotowie podając dyspozytorowi, że dziecko jest po operacji usunięcia migdałków i krwawi z górnych dróg oddechowych. Mimo takich informacji nie skierowano do powoda specjalistycznego ambulansu, lecz zwykły ambulans jakim dysponowano w tym momencie. Powód leżał na podłodze, krwawił z ust, dławił się krwią, ale nie mógł jej wypluć, nie można było otworzyć mu buzi. Był bezwładny, nie było z nim kontaktu, oczka leciały mu do góry.

Będąca członkiem personelu karetki pogotowia lekarz X zastała powoda leżącego na podłodze i stwierdziła u niego krwawienie, o czym świadczyły ślady krwi w jamie ustnej i nosowej oraz w miejscu, gdzie leżał. Lekarka mimo posiadania zestawu do intubacji, nie podjęła podstawowych czynności ratunkowych jak odessanie górnych dróg oddechowych, intubacja. W tym czasie nie dokonano szybkiego przetoczenia płynów wyrównujących bilans. Podjęła decyzję o przewiezieniu powoda do szpitala bez zastosowania odsysania, monitorowania funkcji krążeniowo – oddechowych. W czasie jazdy lekarka poleciła kierowcy zawiadomienie laryngologicznej izby przyjęć o transporcie dziecka. W karetce znajdowały się urządzenia do ratowania życia defibrylator i zestaw do intubacji. Personel karetki nie podjął wymaganych czynności medycznych. 

Gdy powoda przywieziono do Izby Przyjęć Laryngologicznej chwilę czekano na lekarza. Przybył Ordynator  i zastał powoda nieprzytomnego, bez oddechu, niezaintubowanego. Stwierdził brak czynności serca i szerokie aktywne źrenice. Podjął decyzję o natychmiastowej reanimacji powoda, robił mu masaż serca. W szpitalu nie było ssaka do odsysania, więc wysłano kierowcę do karetki, a on przyniósł ssak po chwili. Okazało się, że w międzyczasie znaleziono ssak. Pojawiła się anestezjolog, która zaintubowała i odśluzowała dziecko. Po około godzinie wróciło tętno, oddech jednak nie wrócił. Po godzinie reanimacji dziecko zostało przeniesione do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie przebywało do 25 sierpnia. 

Powód od 2005 r. do chwili obecnej przebywał w wielu szpitalach, na oddziałach rehabilitacyjnych, odbył liczne konsultacje specjalistyczne. W trakcie leczenia rozpoznano u niego ciężkie uszkodzenie mózgu w postaci encefalopatii niedotlenieniowej po nagłym zatrzymaniu krążenia i zabiegach resuscytacyjnych z masywnym upośledzeniem wielu funkcji neurologicznych i psychicznych, uszkodzenie funkcji wielu innych narządów i organów, w większości których uszczerbek wynosi 100%, a związane z nimi dolegliwości bólowe mają submaksymalne natężenie. Pewne są dalsze następstwa odległe zarówno w zakresie funkcji, jak i struktury, np. niewykształcenie zdolności, jakich nie miał powód przed zdarzeniem, upośledzenie funkcji ruchu, stawów, zwapnienia więzadeł i ścięgien, znaczne zaburzenia postawy, zaburzenia funkcji nerek, układu moczowego, zaburzenia funkcji sercowo – naczyniowego i zaburzenia orstazy. W przyszłości powód będzie wymagał leczenia farmakologicznego, ortopedycznego, neurochirurgicznego. Możliwe, że wystąpi konieczność poniesienia kosztów implantacji i utrzymania pompy baclofenowej powodującej zmniejszenie napięcia mięśniowego. 

Aktualnie stan ogólny powoda jest ciężki. Powód jest osobą leżącą, bez kontaktu słownego, ma otwarte oczy i usta, lecz jego reaktywność jest minimalna, mimika jest wygaszona, okresowo występują u niego skurcze mięśni twarzy, głowa skrzywiona jest w stronę prawą. Kontakt wzrokowy z nim jest sporadyczny, powód nie mówi, wydaje zastępczo nieartykułowane dźwięki. U powoda występuje znaczny niedowład spastyczny czterokończynowy, zespół rzekomo-opuszkowy, pęcherz neurogenny, zanik móżdżku, zaburzenia zwieraczy pochodzenia korowego, padaczka organiczna, uogólniona hiperkinetyka, powód nie kontroluje oddawania moczu, stolca. Istnieje u niego sztywność karku z ograniczeniem ruchomości, sporadycznie powód krztusi się śliną. W kończynach górnych u powoda jest uogólniona spastyka, występuje brak celowych ruchów dowolnych, a ułożenie kończyn jest wielostawowo przygięciowe. W badaniu odm okostnowo-ścięgnistych występuje zespół piramidowy. W kończynach dolnych powoda obraz ogólny jest dość podobny. U powoda zdiagnozowano skoliozę kręgosłupa, która bez odpowiedniej stymulacji może się ulegać dalszemu pogorszeniu. Powód ma problemy z utrzymaniem głowy, a brak stymulacji mięśni tułowia i jego stabilności będzie pogłębiał zmniejszoną aktywności głowy i szyi. Ma podwichnięte stawy biodrowe, głowa podpierana jest poduszkami. W zakresie funkcji intelektualnej występuje u niego regres rozwojowy, objawy głębokiego otępienia, znaczny stopień zubożenia komunikacji werbalnej i pozawerbalnej z otoczeniem.

Powód nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji, wymaga całodobowej opieki w procesie leczenia i pielęgnacji. Zabiegi rehabilitacyjne (fizykoterapia, hipoterapia, terapia ręki, terapia metodami neurorozwojowymi, hydroterapia, logoterpia, muzykoterapia, psychoterapia, ćwiczenia rozluźniające, rozciągające kończyn górnych, dolnych, obręczy biodrowej, barkowej, ćwiczenia kontroli głowy, równoważne, pionizacyjne), którym jest poddawany wraz ze stosowaniem toksyny botulinowej nie dają efektów długofalowych i stanowią jedynie o próbie zmniejszenia napięcia mięśniowego i mogą zapobiegać odleżynom. Powód jest zaopatrzony ortopedycznie: ma łuski na nadgarstki i stawy skokowe. Dzięki licznym zabiegom rehabilitacyjnym możliwa jest poprawa obecnego stanu zdrowia powoda; dlatego terapia powinna być prowadzona ciągle w formie zintensyfikowanych turnusów rehabilitacyjnych, terapia 2 -3 godziny dziennie, 3-4 x 20 dniowe turnusy na rok w specjalistycznych klinikach fizjoterapii, ponieważ powód wymaga specjalistycznej multidyscyplinarnej terapii zespołowej, a pomiędzy turnusami powinna być prowadzona terapia podtrzymująca w warunkach domowych. Jego stan eliminuje naukę, uprawienia sportu oraz praktycznie wszelkie przejawy aktywności obecne w życiu dziecka w wieku powoda, który ma obecnie 15 lat. Powód nigdy nie będzie chodził do szkoły, ani pracował – jego cierpienia są submaksymalne. 

Sąd I instancji doszedł do przekonania, że powództwo jest usprawiedliwione co do zasady, ponieważ spełnione zostały przesłanki odpowiedzialności cywilnej obecnie Wojewódzkiego Szpitala jako następcy prawnego zarówno szpitala, jak i stacji pogotowia. Tym samym występują również podstawy do obciążenia pozwanego zakładu ubezpieczeń odpowiedzialnością względem powoda, skoro pozwany ponosi odpowiedzialność za zachowania personelu medycznego szpitala w okresie, w którym leczony w nim był powód. 

Adwokat Ewelina Miller 

1 Komentarz

  1. Michał Miller pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420