yandex

Zadośćuczynienie za błąd diagnostyczny podczas porodu dla dziecka z dziecięcym porażeniem mózgowym

Błąd medyczny w postaci nie wykrycia nowotworu
Luty 23, 2018
Czy można wnieść pozew w przedawnionej sprawie?
Marzec 9, 2018

W niniejszym artykule przedstawię przypadek błędu medycznego porodowego, w którym sąd orzekł, iż do doszło do błędu medycznego w postaci błędu diagnostycznego i przyznał z tego tytułu powodowi zadośćuczynienie w wysokości 180 000 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości ok. 2000 zł.

U powoda w trakcie porodu doszło do dziecięcego porażenia mózgowego.

Sąd uznał, iż wynik zapisu KTG wykonanego po przyjęciu matki powoda do szpitala stanowił wskazanie do wykonania testu stresowego, czyli podjęcia próby wywołania czynności skurczowej macicy i oceny zachowania akcji serca płodu.

Jeżeli w teście tym doszłoby do zwolnienia akcji serca płodu po skurczu macicy należałoby ciążę zakończyć. Jeżeli test wyszedłby prawidłowo, należałoby dalej obserwować postęp akcji porodowej.

Z dokumentacji medycznej nie wynikało, iż test taki przeprowadzono. Sąd uznał, iż przeprowadzenie testu było konieczne na 8,5 godziny przed zakończeniem porodu oraz w okresie późniejszym.

Sąd stwierdził, iż dokonanie ww. czynności skutkowałoby wcześniejszym przeprowadzeniem cięcia cesarskiego, a to z kolei mogłoby zmniejszyć stopień mózgowego porażenia dziecięcego i zaburzeń funkcji poznawczych lub nawet skutkować ich całkowitym uniknięciem.

Co prawda biegli powołani w sprawie w swoich wnioskach do opinii wskazali, że jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy oraz w jakim stopniu wcześniejsze przeprowadzenie cięcia cesarskiego wpłynęłoby na zmniejszenie deficytów zdrowia powoda jest obecnie niemożliwe. Uznali jednakże, że wcześniejsze zakończenie ciąży mogłoby wpłynąć na uzyskanie lepszego stanu ogólnego dziecka.

Sąd wskazał, że w sprawie pomiędzy zaniechaniem wykonania testu stresowego a zaistniałą szkodą istnieją obiektywne powiązania, gdyż w przypadku wykonania testu i odpowiedniej diagnostyki lekarze podjęliby decyzje o wcześniejszym zakończeniu porodu za pomocą cesarskiego cięcia.

Zdaniem Sądu w zaistniałym stanie faktycznym nie ma żadnych wątpliwości, co do istnienia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy stanem zdrowia powoda, a zachowaniem się personelu medycznego w trakcie porodu oraz zawinionym zachowaniu personelu, który zaniechał procedur medycznych w zakresie diagnostyki.

Co istotne pozwany podniósł zarzut przedawnienia roszczeń, lecz Sąd przyjął, że w przypadku uwzględnienia zarzutu przedawnienia powód zostałby pozbawiony możliwości dochodzenia swoich roszczeń, a taka sytuacja byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ze względu na charakter sprawy i wiek powoda Sąd oddalił zarzut przedawnienia na podstawie art. 5 k.c.

Podsumowując, błędy medyczne w trakcie porodu bardzo często wiążą się z błędną diagnostyką, nieprzeprowadzeniem określonych badań albo z ich zbyt późnym przeprowadzeniem. W takiej sytuacji niejednokrotnie okazuje się, iż mogło to odnieść wpływ na stan zdrowia dziecka i z tego tytułu należy się poszkodowanemu zadośćuczynienie oraz renta od zakładu ubezpieczeń lub szpitala.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

  1. Ewelina Świstek pisze:

    Szanowni Państwo,

    zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

    Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

    Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420