yandex
Wina lekarza jako przesłanka odpowiedzialności za błąd medyczny
Marzec 24, 2017
Skazanie lekarza przez sąd karny za odesłanie do domu i nieudzielenie skutecznej pomocy
Kwiecień 13, 2017

W niniejszym artykule opiszę kolejny przykład błędu medycznego stwierdzonego przez sąd podczas postępowania sądowego. W tym przypadku mamy do czynienia z zaniechaniem podania przez lekarza leków przeciwzakrzepowych przy jednoczesnym założeniu pacjentowi opatrunku gipsowego na nogę.

Powód doznał urazu lewej stopy. Tego samego dnia zgłosił się do pozwanej placówki medycznej, gdzie lekarz udzielający pomocy medycznej stwierdził bolesność na ucisk w rzucie kostki bocznej. W związku z diagnozą lekarz wykonał dodatkowe badanie aparatem RTG stawu skokowego kończyny dolnej lewej, w wyniku czego zlecił zastosowanie opatrunku gipsowego.

Przed zdarzeniem powód nie miał żadnych objawów zakrzepicy. Zalecono powodowi, aby po 5 tygodniach zgłosił się na zdjęcie opatrunku. Nie udzielono mu żadnej profilaktyki antyzakrzepowej, ani też nie poinformowano o ryzyku zakrzepicy. Nie zalecono mu również, aby zgłosił się do innej placówki służby zdrowia, nie pytano także o występowanie krwawień.

Przez tydzień po udzieleniu pomocy powód przebywał w domu, gdzie głównie leżał. Poruszał się za pomocą kul. W ciągu tego tygodnia pojawił się ból w łydce i pod kolanem. Po tygodniu, powód zgłosił się, do szpitala, gdzie wykonano kolejne zdjęcie, zdjęto gips i stwierdzono, że dalsze noszenie gipsu jest zbędne. Opuchlizna nogi nie ustępowała powód, więc poprosił o prywatną wizytę ortopedy w domu. Dopiero ten lekarz wskazał na prawdopodobieństwo zakrzepicy. Skierował powoda na badanie USG i przepisał heparynę. Badanie zdiagnozowało zakrzepicę.

Po kilku miesiącach kuracji heparyną opuchlizna i ból ustąpiły. Obecnie nadal okresowo pojawia się ból i opuchlizna w okolicach łydki. Tak jest po dłuższych okresach siedzenia, stania czy chodzenia. Założenie opatrunku gipsowego bez jednoczesnego zastosowania heparyny stanowiło naruszenie reguł ostrożności zalecanych przy udzielaniu takiej pomocy medycznej. W przypadku powoda naruszono regułę ostrożnościową stosowania profilaktyki antyzakrzepowej w przypadkach podwyższonego ryzyka wystąpienia zakrzepicy żylnej. U powoda istniał jeden czynnik podwyższenia ryzyka zakrzepicy żylnej, czyli izolowany uraz dolnego odcinka kończyny dolnej i unieruchomienie tego odcinka w opatrunku gipsowym. Ten czynnik uzasadniał zastosowanie profilaktyki antyzakrzepowej.

Zakrzepica u powoda była wynikiem unieruchomienia złamanej kończyny. Jej skutkiem było uszkodzenie zastawek żylnych, które ma charakter nieodwracalny. Podanie heparyny u osób z małym ryzykiem zakrzepicy ok. dwukrotnie zmniejsza ryzyko jej wystąpienia. Zastosowanie heparyny u powoda zmniejszyłoby ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Profilaktykę przeciwzakrzepową trzeba stosować przy każdym unieruchomieniu. Uszczerbek na zdrowiu powoda wynosił 5%.

Dokonując analizy dowodów z opinii powołanych biegłych lekarzy Sad uznał iż niezastosowanie środków antyzakrzepowych przy jednoczesnym założeniu unieruchomienia gipsowego było błędem medycznym. Wniosek taki wynika ze wszystkich opinii. Zdiagnozowaną u powoda trombofilię należy traktować jako współprzyczynę zakrzepicy. Zasadniczym czynnikiem spustowym był opatrunek gipsowy. Jak wyjaśnił biegły ortopeda, zawsze w takim przypadku należy podawać środki antyzakrzepowe. Sąd uznał, że zasadnym będzie zasądzenie zadośćuczynienia na poziomie 15.000,00 złotych. Sąd miał na uwadze całokształt doznanego uszczerbku na zdrowiu w wysokości 5 %. Przyznana kwota przedstawia wartość dostateczną, zapewniającą powodowi pewną satysfakcję materialną, adekwatną do rozmiaru jego krzywdy, stopnia i czasu trwania cierpień.

Powód dochodził również renty w wysokości po 200,00 złotych rocznie na podstawie art. 444 § 2 k.c. Z opinii pisemnej biegłego z zakresu chirurgii naczyniowej wynikało, że stosowanie przez powoda medycznych wyrobów uciskowych było i jest w pełni zasadne. Obecnie powód nadal musi kupować leki. W ocenie Sądu, w świetle art. 322 k.c. zasądzona kwota renty odpowiada rzeczywistym wydatkom ponoszonym przez powoda.

W niniejszej sprawie sąd uznał, za błąd medyczny fakt, iż lekarz zakładając opatrunek gipsowy na nogę pacjenta nie przepisał mu leków przeciwzakrzepowych ani nie poinformował go o ryzyku wystąpienia zakrzepicy. Było to jawne zaniedbanie z jego strony które w połączeniu z długotrwałym unieruchomieniem nogi powoda doprowadziło do powstania u niego zakrzepicy, której skutki powód będzie odczuwał do końca życia i z tego tytułu przyznał mu zadośćuczynienie w wysokości 15.000,00 zł.

Za zasadne sąd uznał również żądanie przez powoda renty z tytułu zwiększonych potrzeb w wysokości 200 zł rocznie, co stanowi równowartość kosztu zakupu leków i podkolanówek niezbędnych w profilaktyce przeciwzakrzepowej. Sąd orzekł o odpowiedzialności pozwanego na przyszłość, gdyż bardzo prawdopodobnym jest ujawnienie się jeszcze innych, dalszych skutków zakrzepicy. Rozstrzygnięcie w tym przedmiocie pozwoli powodowi na zapewnienie sobie w przyszłości możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu szkody przyszłej.

Adwokat Michał Miller

3 Komentarze

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

 2. Monika pisze:

  witam,
  w artykule powołuje się Pan na postępowanie sądowe i wyrok sądu. czy jest możliwość podania sygnatury sprawy?

  • Michał Miller pisze:

   Szanowna Pani,

   niestety nie możemy publikować danych wyroków, które nie są ogólnie dostępne, jednak w artykule dokładnie opisałem najważniejsze ustalenia poczynione przez sąd.
   Proszę również pamiętać, że w Polskim prawie wyroki innych sądów nie mają mocy wiążącej i powoływanie się na rozstrzygnięcia innych sądów nie ma mocy dowodowej.
   W ramach postępowania sądowego warto natomiast wnioskować o przeprowadzenie przez sąd dowodu z opinii biegłego sądowego odpowiedniej specjalizacji, gdyż jest to często decydujący dowód w postępowaniu o wykazanie błędu medycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420