yandex
Kiedy przedawniają się roszczenia o odszkodowanie za błąd przy porodzie?
Październik 22, 2016
Orzeczenia Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
Listopad 22, 2016

Każdy kto składał wniosek do wojewódzkiej komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wie, że należy podpisać oświadczenie, że w związku z daną sprawa nie toczy się postępowanie cywilne, karne czy też zawodowe. W niniejszym artykule postaram się wyjaśnić czym jest zawieszenie postępowania i jakie skutki niesie za sobą. 

Postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych może zostać zawieszone na określony czas

  • na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • albo na podstawie ogólnych przepisów k.p.c do których odsyła ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z przepisem art. 67b ust.2 pkt 1 ww. ustawy postępowanie przed wojewódzką komisją zawiesza się w przypadku toczącego się w związku z tym samym zdarzeniem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej medyczny lub postępowania karnego w sprawie o przestępstwo. W przypadku zakończenia tych postępowań podejmuje się z urzędu postępowanie przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

W postępowaniu karnym istnieje możliwość, by pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy wnioskował o orzeczenie na swoją rzecz odszkodowania na podstawie art. 46§1 k.k. Zgodnie z art. 46§2 k.k zamiast obowiązku naprawienia szkody sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego w wysokości do 200 000 zł. Właśnie w takich przypadkach ma zastosowanie zawieszenie postępowania, a później jego umorzenie jeśli otrzymamy nawiązkę. 

Zawieszenie postępowania przed komisją nastąpi również na podstawie odesłania do przepisów k.p.c zawartego w art. 67 o ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Zgodnie z tą regulacją zastosowanie znajdzie art. 173 k.p.c i art. 174 k.p.c. 

Z zawieszeniem postępowania będziemy mieli do czynienia gdy:

  • z uwagi na siłę wyższą nie będzie możliwe procedowanie komisji;
  • w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;  
  • jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie; 
  • jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;  
  • jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości i ogłoszono upadłość z możliwością zawarcia układu, a strona pozbawiona została prawa zarządu masą upadłości, albo ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku,
 • jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego.

We wszystkich ww. przypadkach powinno nastąpić zawieszenie postępowania przed komisją, a ponowne podjęcie powinno mieć miejsce po zakończeniu równoległego postępowania. Podsumowując zawieszenie postępowania  ma na celu zapobieganie sytuacjom, gdy w jednej sprawie toczy się kilka postępowań, których efektem może być prawomocne rozstrzygniecie sprawy.

Adwokat Ewelina Miller

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420