yandex

Adwokat Michał Miller

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym. Obecnie wykonuję zawód adwokata w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Specjalizuję się w udzielaniu kompleksowej pomocy prawnej osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych, błędów medycznych oraz naruszenia dóbr osobistych.

W razie pytań proszę o kontakt:
tel. 607 22 34 20


Opóźnienie w diagnostyce jako naruszenie praw pacjenta

adw. Michał Miller

Naruszenia praw pacjenta stanowią dodatkową obok błędów medycznych, przesłankę odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lekarzy bądź szpitali. Jedno zdarzenie może być jednocześnie błędem medycznym i naruszeniem praw pacjenta, wyłącznie błędem medycznym lub wyłącznie naruszeniem praw pacjenta. W dzisiejszym artykule opiszę sytuację, która nie została uznana za błąd medyczny, jednak stanowiła naruszenie praw pacjenta i z tego […]

Czytaj więcej

Nieprawidłowe użycie produktu medycznego

adw. Michał Miller

Na powodzenie każdego zabiegu medycznego wpływa bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest jakość i właściwe zastosowanie produktów medycznych niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu. Inspiracją do napisania tego artykułu był przypadek, który wydarzył się w jednym z warszawskich szpitali skutkujący tragiczną śmiercią jego 21 letniej pacjentki. Córka powódki z powodu silnego bólu głowy trafiła do szpitala, […]

Czytaj więcej

Zakażenie gronkowcem w szpitalu

adw. Michał Miller

Zakażenia szpitalne to jeden z najczęstszych przypadków błędów medycznych. Jednocześnie w zdecydowanej większości przypadków do zakażenia dochodzi przez zaniedbanie lekarzy lub personelu szpitala. W niniejszym artykule opiszę sytuację pacjentki, która została przyjęta do Szpitala z rozpoznaniem torbieli jajnika lewego oraz mięśniaka macicy. Powódka poddana została zabiegowi usunięcia macicy oraz przydatków. Po dwóch tygodniach od zabiegu […]

Czytaj więcej

Błąd medyczny przy zabiegu laparoskopii

adw. Michał Miller

W niniejszym artykule opiszę ciekawy przypadek błędu medycznego, którego lekarze dopuścili się w trakcie wykonywania u pacjentki zabiegu laparoskopii. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że sąd uznał za błąd medyczny nieprawidłową decyzję lekarzy, co do kontynuowania operacji pierwotnie wybraną metodą zamiast jej zmiany na laparotomię, a nie fakt, że podczas zabiegu dopuścili się kilkukrotnej […]

Czytaj więcej

Adwokat Ewelina Miller

Jestem adwokatem, jednak od zawsze fascynowała mnie również medycyna, dlatego też specjalizuję się w prawie medycznym.

Zajmuję się przede wszystkim pomocą osobom poszkodowanym wskutek błędów medycznych, w tym prowadzeniem postępowań przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, przed sądami cywilnymi, karnymi i lekarskimi. Pomagam również osobom poszkodowanym wskutek wypadków komunikacyjnych.

W przypadku pytań proszę o kontakt:
tel. 693 800 771


Przesłuchania świadków w procesie karnym o błąd medyczny

adw. Ewelina Miller

Dzisiejszy artykuł poświęcę prowadzeniu postępowania karnego w sprawie o błąd medyczny, a dokładniej przesłuchaniu świadków w trakcie tego postępowania i konieczności aktywnego uczestniczenia w postępowaniu karnym. Po złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa prokurator prowadzi śledztwo, w trakcie którego są zbierane i analizowane dowody. Ważnym elementem są przesłuchania świadków – głównie lekarzy. Po zakończeniu postępowania […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność lekarzy za zbyt późne wykrycie nowotworu

adw. Ewelina Miller

Wyrokiem w jednej ze spraw o zadośćuczynienie, rentę i ustalenie odpowiedzialności na przyszłość, są zasądził od pozwanego na rzecz powódki: kwotę 200.000 złotych tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 8 września 2010 roku do dnia zapłaty, tytułem renty na zwiększone potrzeby: za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku kwotę […]

Czytaj więcej

Odpowiedzialność karna za błędy medyczne

adw. Ewelina Miller

Odpowiedzialność za błędy medyczne może być zarówno odpowiedzialnością cywilną dochodzoną najczęściej w ramach procesów cywilnych, jak również odpowiedzialnością karną. W niniejszym artkule skupię się na odpowiedzialności karnej za błędy medyczne poprzez wskazanie przepisów, które najczęściej stanowią podstawy uznania przez Sąd, iż lekarz dopuścił się popełnienia przestępstwa. Warto nadmienić, że w prawie polskim nie ma odrębnego […]

Czytaj więcej

Dziedziczenie roszczeń z tytułu błędów medycznych

adw. Ewelina Miller

W trakcie prowadzenia postępowań spotykamy się z sytuacjami losowymi, w których osoba poszkodowana błędem medycznym składa pozew, po czym w trakcie procesu umiera. Pojawia się wtedy pytanie czy są podstawy, żeby jej spadkobiercy nadal domagali się zadośćuczynienia? Czy też skoro osoba poszkodowana nie żyje, to nie ma podstaw, by jej następcy prawni otrzymali zadośćuczynienie za […]

Czytaj więcej
607 223 420