yandex

Zwrot kosztów pełnomocnika w sprawie dochodzenia roszczeń za błąd medyczny

Odszkodowanie za zakażenie gronkowcem złocistym w szpitalu
Wrzesień 7, 2016
Błędy medyczne popełnione przez lekarzy i pielęgniarki przy porodzie.  
Wrzesień 11, 2016

Dochodzenie roszczeń z tytułu błędu medycznego, jest bardzo skomplikowane i długotrwałe. Samo sformułowanie roszczenia i wniosku o wypłatę należnego odszkodowania czy zadośćuczynienia, wiąże się z koniecznością wykazania ich słuszności, czy określenia wartości. Jest to wielki problem dla przeciętnego człowieka nie posiadającego wiedzy prawniczej czy znajomości zagadnień i procedur medycznych. 

Dodatkowo należy podkreślić, że każde zgłoszenie szkody jest rozpatrywane przez zespół profesjonalistów, którzy mają zarówno odpowiednie wykształcenie, jak i bogate doświadczenie w zakresie likwidacji szkód, a ponadto mogą liczyć na wsparcie i rady od prawników zatrudnianych przez zakład ubezpieczeń. 

Stwarza to sytuację, w której pozycja stron postępowania w przedmiocie likwidacji szkody jest nierówna. Z jednej strony jest poszkodowany, który nie posiada wiedzy ani doświadczenia w zakresie wykazania zasadności swojego roszczenia i wyceny poniesionej przez siebie szkody, a z drugiej strony zakład ubezpieczeń wspierany przez zespoły doświadczonych pracowników i prawników. 

Aby wyrównać sytuację stron, poszkodowany może się zwrócić o pomoc do profesjonalnego pełnomocnika, który w jego imieniu poprowadzi całe postępowanie dotyczące uzyskania należnych mu roszczeń z tytułu błędu medycznego i zadba o to, by uzyskał on świadczenie odpowiednie do poniesionej szkody. 

Za świadczoną przez siebie pomoc profesjonalny pełnomocnik pobiera jednak wynagrodzenie, które w wielu wypadkach stanowi znaczącą kwotę na pokrycie, której poszkodowany nie zawsze może sobie pozwolić. 

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, z dnia 13 marca 2012 r., sygn. akt III CZP 75/11 „Uzasadnione i konieczne koszty pomocy świadczonej przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym prowadzonym przez ubezpieczyciela, mogą w okolicznościach konkretnej sprawy stanowić szkodę majątkową podlegającą naprawieniu w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.” 

Z orzeczenia tego wynika, iż osobie poszkodowanej należy się zwrot od zakładu ubezpieczeń kosztów pomocy świadczonej przez profesjonalnego pełnomocnika przy łącznym spełnieniu trzech przedstawionych poniżej przesłanek:

 • Pomoc była niezbędna – za niezbędną należy uznać pomoc udzieloną w sytuacji, gdy poszkodowany sam nie jest w stanie konkretnej sprawy załatwić, tj. dokonać oceny poniesionej szkody i jej wartości, oraz odpowiednio szkody wykazać czy uargumentować.
  Np. w przypadku śmierci osoby najbliższej w skutek zakażenia szpitalnego, wykazanie odpowiedzialności szpitala oraz wyliczenie wartości odszkodowania i zadośćuczynienia jest kwestią na tyle skomplikowaną, że do poprowadzenia sprawy należałoby uzyskać pomoc profesjonalnego pełnomocnika.
 • Koszty były uzasadnione – uzasadniona wysokość kosztów może być ustalona wyłącznie w odniesieniu do konkretnej sprawy, jej skomplikowania i zakresu dochodzonych w niej roszczeń. Pomocniczo można opierać się na średniej stawce rynkowej w podobnych sprawach lub ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w której wskazane są urzędowe koszty prowadzenia spraw sądowych przez adwokatów.
 • Pełnomocnik posiadał niezbędne kwalifikacje zawodowe – pojęcie niezbędnych kwalifikacji nie zostało sprecyzowane zarówno przez Sąd Najwyższy, jak i przez ustawodawcę. Sąd Najwyższy nie wskazał co prawda, że niezbędne kwalifikacje zawodowe posiadają wyłącznie adwokaci czy radcowie prawni, jednak wskazując tę przesłankę podkreślił, że pomocy prawnej nie może udzielać każda osoba. 

Podsumowując, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego osoba poszkodowana ma prawo do dochodzenia zwrotu kosztów profesjonalnej pomocy prawnej o ile koszty te są uzasadnione i konieczne, a  pomoc świadczona jest przez osobę mającą niezbędne kwalifikacje zawodowe. 

W przypadku odmowy uznania kosztów pomocy prawnej przez zakład ubezpieczeń, tak jak w przypadku roszczenia głównego można dochodzić ich zwrotu przed sądem. 

Adwokat Michał Miller 

 

1 Komentarz

 1. Michał Miller pisze:

  Szanowni Państwo,

  zachęcam do komentowania powyższego artykułu lub zadawania dodatkowych pytań, które pojawią się w związku z jego lekturą.

  Na wszystkie pytania postaramy się odpowiedzieć w możliwie jak najkrótszym czasie.

  Szanujemy prywatność naszych Czytelników, więc przy komentarzu nie pojawią się żadne Państwa dane w tym adres email.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

607 223 420